Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

EURATOM

EURATOM je program za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju za razdoblje 2021. - 2025.

EURATOM

EURATOM čini dio zakonodavnog paketa Obzor Europa – okvirnog programa za istraživanje i inovacije od 2021. do 2027. godine te omogućuje nastavak istraživačkih aktivnosti u nuklearnom području. Dio je zakonodavnog paketa s obzirom na primjenu instrumenata i pravila sudjelovanja programa Obzor Europa.

Europska dodana vrijednost Programa je u aktiviranju bogatijeg fonda izvrsnosti, stručnosti i multidisciplinarnosti od onog mogućeg na razini pojedinačnih država članica kada je riječ o istraživanjima fisije i fuzije. Opći cilj petogodišnjeg Euratom programa je nastaviti nuklearna istraživanja i osposobljavanja s naglaskom na stalnom poboljšanju nuklearne zaštite, sigurnosti i zaštite od zračenja te biti komplementaran u ostvarivanju ciljeva programa Obzor Europa, među ostalim i u kontekstu energetske tranzicije.

Specifični ciljevi programa su:
(a) poboljšati i podržati nuklearnu zaštitu, sigurnost, zaštitne mjere, zaštitu od zračenja, sigurno gospodarenje istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom te razgradnju, uključujući sigurno korištenje nuklearne energije i druge primjene ionizirajućeg zračenja
(b) održavanje i daljnji razvoj stručnog znanja i kompetencija u Zajednici
(c) poticanje razvoja energije fuzije kao potencijalnog budućeg energetskog izvora za proizvodnju struje i doprinos provedbi Europskog plana za fuziju
(d) potpora politici Zajednice i njenim državama članicama o stalnom poboljšanju nuklearne sigurnosti, zaštitnih mjera i osiguranju.

Jedna od novosti ovog Programa odnosi se i na mogućnost sudjelovanja istraživača u nuklearnom sektoru u programima izobrazbe i osposobljavanja kao što su aktivnosti programa Marie Skłodowska-Curie u svrhu održavanja potrebnih znanja unutar Zajednice. Navedeno je dio mjera izobrazbe i osposobljavanja, potpora mobilnosti, pristupa istraživačkoj infrastrukturi, prijenosa tehnologije te upravljanja znanjem i širenje rezultata.

Dodatno, Programom se predviđaju i aktivnosti u svrhu razvoja tehnologija usmjerenih na razgradnju i sanaciju okoliša nuklearnih postrojenja te razmjenu najboljih praksi i znanja dok istraživanje i razvoj u području fuzije predstavljaju, među ostalim, i pripremu za razradu fuzijskih elektrana u budućnosti. U svrhu primjene u medicini, industriji, svemirskim aktivnostima i istraživanjima planirana su i istraživanja o zaštiti od zračenja namijenjena doprinosu sigurnoj upotrebi nuklearne znanosti i tehnoloških primjena ionizirajućeg zračenja, uključujući sigurnu i osiguranu zalihu i upotrebu radioizotopa.

Ukupan proračun Programa za razdoblje od 2021. do 2025. godine iznosi 1 382 000 000 eura (u tekućim cijenama) pri čemu je 583 273 000 eura namijenjeno aktivnostima u području istraživanja i razvoja fuzije, 266 399 000 eura za aktivnosti u području nuklearne fisije, sigurnosti i zaštite od zračenja, a 532 328 000 eura izravnim aktivnostima Zajedničkog istraživačkog centra (JRC). Naime, uloga Zajedničkog istraživačkog centra, s obzirom na njegovu infrastrukturu i laboratorije, je dati neovisne znanstvene savjete u kontekstu europskih politika u području nuklearne sigurnosti, gospodarenja radioaktivnim otpadom, zaštite od zračenja, nuklearnog osiguranja, zaštitnih mjera i neširenja nuklearnog oružja.

Informacije o pozivima i dostupnim sredstvima za iste dostupni su u višegodišnjim radnim programima za provedbu ovog Programa.