Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Tipovi projekata

Tipovi projekata

Program Obzor Europa razlikuje sljedeće vrste aktivnosti prihvatljive za financiranje:

Aktivnosti istraživanja i inovacija (Research and Innovation Activities – RIA)

Aktivnosti čiji je cilj prvenstveno uspostavljanje novog znanja i/ili istraživanje izvodljivosti nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rješenja. To može uključivati osnovna i primijenjena istraživanja, razvoj i integraciju tehnologije, ispitivanje, demonstraciju i validaciju na malim prototipovima u laboratoriju ili u simuliranom okruženju.

Inovacijske aktivnosti (Innovation Actions – IA)

Aktivnosti izravno usmjerene na izradu planova, aranžmana ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge, uključujući izradu prototipova, ispitivanje, demonstraciju, pilot-istraživanje, validaciju velikih proizvoda i replikaciju na tržište.

Aktivnosti koordinacije i potpore (Coordinating and Support Activities – CSA)

Aktivnosti koje doprinose ciljevima Programa, a isključuju istraživačke i inovacijske aktivnosti.

Aktivnosti sufinanciranja unutar Programa (Programme Cofunding Activities – CoFund)

Aktivnosti vezane za istraživanje i inovacije koje osim kontribucije EU-a predviđaju sufinanciranje od strane voditelja aktivnosti. Aktivnosti mogu biti umrežavanja, aktivnosti istraživanja, pilot-akcije, aktivnosti vezane za inovacije i širenje tržišta, aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti, ali i različiti oblici financijske potpore (bespovratna sredstva, nagrade, nabave i sl.).

Aktivnosti uvođenja inovacija na tržište (Innovation and market deployment actions – IMDA)

Aktivnosti povezane s prijenosom inovacija na tržište koje uključuju kombiniranje javnog i privatnog financiranja.

Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti (Training and mobility actions – TMA)

Aktivnosti usmjerene na poboljšanje vještina, znanja i karijerne perspektive istraživača na temelju mobilnosti između zemalja, sektora ili disciplina.

Aktivnosti pretkomercijalne nabave (Pre-commercial procurement actions – PCP actions)

Aktivnosti kojima je cilj omogućiti transnacionalnoj grupi kupaca da pojačaju javnu nabavu za istraživanje, razvoj, validaciju i uvođenje inovativnih rješenja koja mogu donijeti značajna poboljšanja kvalitete i učinkovitosti u javnim područjima interesa, istovremeno otvarajući tržišne mogućnosti za industriju i istraživače aktivne u Europi.

Aktivnosti javne nabave inovativnih rješenja (Public procurement of innovative solutions actions – PPI actions)

Aktivnosti čiji je cilj transnacionalnoj grupi kupaca pomoći pri uvođenju inovativnih rješenja, pomažući im da prevladaju usitnjenost potražnje za inovativnim rješenjima i podijele rizike i troškove djelovanja kao rani usvojitelji inovativnih rješenja. Prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu i provedbu jedne zajedničke ili više koordiniranih javnih nabava.

Iznosi EU kontribucija

Za aktivnosti koje se financiraju unutar Programa primjenjuje se jedinstvena stopa financiranja ovisno o tipu aktivnosti. Ona se dodatno utvrđuje unutar odgovarajućeg dijela radnog programa.

Standardne stope financiranja su sljedeće:

  • Aktivnosti istraživanja i inovacija (RIA): do 100 %
  • Inovacijske aktivnosti (IA): do 70 % (s izuzetkom neprofitnih pravnih osoba za koje se primjenjuje stopa do 100 %)
  • Aktivnosti koordinacije i podrške (CSA): do 100 %
  • Programsko sufinanciranje (CoFund): najmanje 30 % i do 70 %
  • Aktivnosti uvođenja inovacija na tržište (IMDA): do 70 % (osim za neprofitne pravne osobe kod kojih se primjenjuje stopa do 100 %)
  • Aktivnosti osposobljavanja i mobilnosti (TMA): do 100 %
  • Aktivnosti pretkomercijalne nabave (PCP actions): do 100 %
  • Aktivnosti javne nabave inovativnih rješenja (PPI actions): do 50 %