Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Isplate sredstava

Isplate sredstava

Bespovratna sredstva Europske komisije (EK) isplaćuju se koordinatoru u nekoliko obroka: predfinanciranje, periodične isplate i završna isplata. Koordinator je odgovoran za upravljanje bespovratnim sredstvima i za njihovu raspodjelu među korisnicima bez neopravdanog odgađanja, a sukladno dinamici navedenoj u dijelu 4.2. Podatkovnog lista (Data Sheet) ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Ugovor).

Način isplate bespovratnih sredstava koordinatoru uobičajeno je propisan u Ugovoru na sljedeći način:

  • jedno predfinaciranje (Pre-financing) isplaćeno koordinatoru u roku od 30 dana od stupanja na snagu Ugovora ili 10 dana prije datuma početka akcije (što god je kasnije)
  • jedna ili više periodičnih isplata (Periodic payment), ovisno o broju izvještajnih razdoblja unutar 90 dana od primitka privremenog izvješća od strane EK
  • jedna završna isplata (Payment of the balance) u roku od 90 dana od primitka završnog izvješća Europske komisije.

Periodičnim isplatama nadoknađuju se troškovi prijavljeni u pojedinom izvještajnom razdoblju dok se ne dosegne prag od 90 posto maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava EU-a (točna stopa navedena je u podatkovnom listu Ugovora (Data sheet). Preostalih 10 posto bespovratnih sredstava EU-a može se isplatiti tek na kraju projekta, nakon što EK prihvati završno izvješće.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava propisano je da je koordinator dužan raspodijeliti plaćanja koja idu od EK ili financijske agencije „bez neopravdanog kašnjenja“.

Pravila o isplatama nalaze se u članku 22.1 i u podatkovnom listu (Data sheet) modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Osim dinamike navedene u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva, dinamika isplate može se detaljnije razraditi u konzorcijskom ugovoru i ne smije biti u suprotnosti s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Dinamika isplate partnerima navedena u konzorcijskom ugovoru predmet je pregovora članova konzorcija. Svaki konzorcij može definirati svoje vlastite potrebe koji se odnose na dodjelu i prijenos sredstava od koordinatora prema partnerima.