Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Zadovoljstvo korisnika

Zadovoljstvo korisnika

Temeljem donesenih Smjernica za rad dionika nacionalnog sustava podrške, načela rada dionika ovog sustava podrške temelje se na općim načelima dobrog upravljanja: odgovornosti, pouzdanosti i predvidljivosti, otvorenosti, dostupnosti i transparentnosti te uključivosti.  

Uključivost, među ostalim, podrazumijeva komunikaciju dionika nacionalnog sustava podrške i samih korisnika, a s ciljem izgradnje sustava koji može odgovoriti na njihove potrebe. Kako bi se utvrdilo održavanje odgovarajuće razine kvalitete i učinkovitosti sustava, koordinator sustava podrške omogućio je korisnicima da evaluiraju sustav i dionike nacionalnog sustava podrške putem Upitnika o zadovoljstvu sustavom podrške sudjelovanju - Obzor Europa.