Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Proračun projekta

Proračun projekta

Proračun projekta izražen je u eurima.

U pojedinim pozivima unutar Programa mogu se koristiti različiti oblici troškova, a oni su predviđeni unutar odgovarajućeg radnog programa.

Izravni troškovi

  • troškovi osoblja
  • troškovi podugovaranja
  • troškovi kupnje putovanje, smještaj, troškovi života (; oprema; troškovi ostalih roba, radova i usluga i usluga povezanih s provedbom aktivnosti
  • troškovi pružanja financijske potpore trećim stranama
  • jedinični troškovi
  • paušalni troškovi

Neizravni troškovi

25% od ukupnih prihvatljivih izravnih troškova, isključujući prihvatljive izravne troškove za podugovaranje, financijsku potporu trećim stranama i sve jedinične ili paušalne troškove koji uključuju neizravne troškove.

Više informacija o financijskim pravilima unutar Programa možete pročitati u Predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima (EU Grants AGA — Annotated Grant Agreement), a pitanja možete uputiti i nacionalnoj osobi za kontakt za financijska i pravna pitanja.