Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Jednokratno financiranje (Lump sum)

Jednokratno financiranje (Lump sum)

Program Obzor Europa koristi model jednokratnog financiranja (Lump sum) s ciljem smanjenja administrativnih i financijskih pogrešaka u financijskom izvještavanju. Ovaj model financiranja čini provedbu projekata jednostavnijom uklanjanjem potrebe za prijavljivanjem stvarnih troškova.

Iznosi jednokratnog financiranja definirani su unaprijed i utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (Ugovor). Isplaćuju se nakon što završe aktivnosti definirane u radnim paketima.

Osim toga, planiranje, evaluacija i izvođenje projekata ne mijenja se mnogo. Konkretno, isplata iznosa ne ovisi o uspješnim ishodima (koji u istraživanju nikad nisu sigurni), nego o tome jesu li izvršene aktivnosti navedene u Prilogu 1 te slijedi uobičajeni raspored plaćanja koja uključuju predfinanciranje, periodične isplate i završnu isplatu. Pravila se mogu pronaći u modelu ugovora za jednokratno financiranje.

Fleksibilnost ovog modela financiranja vidi se ponajviše u tome što konzorcij može koristiti iznose dogovorene u proračunu kako god je potrebno za provedbu projektnih aktivnosti, bez potrebe za amandmanima i prijavljivanjem stvarnih troškova. U slučaju prijenosa sredstava od jednog partnera drugom, ili između različitih radnih paketa, amandmani su potrebni samo ako članovi konzorcija žele da ta izmjena bude vidljiva u Ugovoru.

Prijava projekata u modelu jednokratnih troškova vrlo se malo razlikuje od prijave projekata u modelu stvarnih troškova. Kod prijave projekata jednokratnih troškova potrebno je pripremiti dodatnu tablicu s detaljno raspisanim procijenjenim troškovima projekta. Obrazac za tablicu nalazi se u sustavu prijave projekata te Europska komisija (EK) povremeno unosi izmjene s ciljem poboljšavanja obrasca. Primjer obrasca može se pronaći na mrežnoj stranici Reference documents programa Obzor Europa (Templates and Forms - Application forms - Detailed budget table). Troškovi koji se navode u tablici moraju odgovarati pravilima o prihvatljivosti troškova u modelu financiranja na temelju stvarnih troškova, no jednom kada je projektni prijedlog prihvaćen za financiranje, EK neće tražiti nikakvo izvještavanje o stvarnim troškovima. Detaljna tablica troškova služi za opravdanje iznosa koji se traži za izvođenje projektnih aktivnosti te je dio projektne prijave, ali nije dio Ugovora.

Tehnički dio izvještaja ne razlikuje se od ostalih modela financiranja projekata, dok je financijski dio izvještaja jednostavniji. U financijskom dijelu izvještaja potrebno je samo naznačiti koji radni paketi su završeni jer do isplate sredstava dolazi nakon što završi pojedini radni paket te nije potrebno navoditi iznose stvarnih troškova.

Za potrebe revizije u modelu jednokratnog financiranja korisnici ne moraju voditi posebnu evidenciju o stvarno nastalim troškovima (kao što su vremenici, platne liste, ugovori, računi i drugo), ali moraju voditi odgovarajuću evidenciju i popratne dokumente koji dokazuju pravilnu provedbu aktivnosti na projektu.

Kod ovog oblika financiranja ne postoje financijske revizije, no moguće su provjere aktivnosti projekta, kao i u drugim vrstama projekata. Iako Komisija neće provoditi financijske revizije, potrošnja financijskih sredstava treba se provesti prema uobičajenim pravilima institucije, odnosno u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Više informacija može se pronaći na mrežnoj stranici Komisije o jednokratnom financiranju.