Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Obzor Europa

Hrvatski portal okvirnog programa EU za istraživanja i inovacije

Prvi stup

Izvrsna znanost

Osnaživanje istraživanja na granici dosadašnjih spoznaja za razvoj snažne baze znanja, podržavanje mobilnost najboljih istraživačkih talenata i ulaganje u istraživačku infrastrukturu svjetske klase

Europsko istraživačko vijeće

Cilj je Europskog istraživačkog vijeća kao dijela okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije...

Aktivnosti Marie Sklodowska-Curie

Europa se trenutačno suočava s velikim društvenim, ekološkim i gospodarskim problemima koje je dodatno pogoršala...

Istraživačke infrastrukture

Pristup najsuvremenijim znanstvenim instrumentima i alatima omogućuje znanstvenoj zajednici promptno reagiranje na...

Treći stup

Inovativna Europa

Poticanje novih, naprednih rješenja koji stvaraju tržište i ekosustava pogodnih za inovacije povezivanjem s regionalnim i nacionalnim inovacijskim akterima usmjerenim na integriranje istraživanja, visokog...

Europsko vijeće za inovacije

Program ima dvostrani pristup, odnosno dio je osmišljen kao buttom-up pristup, a drugi ima prepoznate Izazove...

Europski inovacijski ekosustavi

Izvrsnost inovacijskih ekosustava diljem EU-a i izvan njega, zajedno s udruženim naporima i inicijativama među...

Europski institut za inovacije i tehnologiju

Europski institut za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology - EIT)...

Širenje sudjelovanja i jačanje europskog istraživačkog prostora

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja

Aktivnosti koje se podupiru u okviru ovog dijela programa Obzor Europa posebno će se baviti novim prioritetima politike...

Reforma i jačanje sustava za istraživanje i inovacije

Aktivnosti reforme i jačanja sustava istraživanja i inovacija u EU-u usklađene su s četiri strateška cilja za funkcioniranje...

COST

COST (engl. European Cooperation in Science and Technology) je najstariji europski program, uspostavljen 1971. godine, koji...

EURATOM

EURATOM čini dio zakonodavnog paketa Obzor Europa – okvirnog programa za istraživanje i inovacije od 2021. do 2027. godine te omogućuje nastavak istraživačkih aktivnosti u nuklearnom području. Dio je zakonodavnog paketa s obzirom na primjenu instrumenata i pravila sudjelovanja programa Obzor Europa. Europska dodana vrijednost Programa je u aktiviranju bogatijeg fonda izvrsnosti, stručnosti i...
Više

Novosti

Saznajte više o događanjima i natječajima

Brošura hrvatske uspješnice

Uspješnice iz programa Obzor Europa

U očekivanju uspješnih projekata hrvatskih organizacija u nadolazećem programu Obzor Europa, izdvojili smo tri najuspješnije organizacije u Obzoru 2020.: Institut Ruđer Bošković i Fakultet elektrotehnike i računarstva među javnim istraživačkim institucijama i Bio-Mi društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, istraživanje i razvoj među malim i srednjim poduzećima.


Na dan 8.6.2021. hrvatske organizacije u programu Obzor 2020. sudjelovale su u 544 financiranih projekata  s 751 sudjelovanjem i ukupno dodjeljenim financijskim iznosom od 126.048.287 eura.

Institut Ruđer Bošković

Institut Ruđer Bošković

Institut Ruđer Bošković je najuspješnija javna istraživačka institucija po broju sudjelovanja i  dobivenom financijskom doprinosu iz EU...
Više
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu druga je najuspješnija institucija po broju sudjelovanja i dobivenim financijskom doprinosu iz...
Više
Bio-Mi

Bio-Mi

Bio-Mi društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, istraživanje i razvoj je najuspješnija hrvatska tvrtka po broju sudjelovanja i...
Više