Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Stope financiranja

Stope financiranja

Stope financiranja iz programa Obzor 2020. zadržane su, a glavni instrumenti financiranja i dalje su bespovratna sredstva za istraživanje i inovacije (Research and innovation action) kojima stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta za sve aktivnosti i sve sudionike u konzorciju, zatim bespovratna sredstva za inovacije (Innovation action) sa 70 % financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju (osim za neprofitne pravne subjekte kojima stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova) i aktivnosti potpore i koordinacije (Coordination and support action), koje i dalje financiraju 100 % troškova svim sudionicima. Osim tih instrumenata, Europska komisija financira projekte i metodom sufinanciranja aktivnosti (co-funding) s najmanje 30 % ukupnih prihvatljivih troškova, a u utvrđenim i opravdanim slučajevima do 70 % te putem nagrada (Prizes) i javne nabave (Public Procurement). Najviša stopa financiranja utvrđuje se u programu rada (Work programme).

Uvedena je i mogućnost mješovitog financiranja (blended finance) Obzora Europa i EIC-a (Europsko vijeće za inovacije) u pozivima unutar sheme EIC Accelerator, koja podržava pojedinačna mala i srednja poduzeća (SME), posebno startupove i spinout-tvrtke. Financijska potpora ima dvije komponente, od kojih prvu čine bespovratna sredstva (grant), a drugu ulaganje (investments). Tvrtke se mogu prijaviti samo na bespovratna sredstva, samo na ulaganje ili na obje komponente. Bespovratna sredstva se dodjeljuju u iznosu do 2,5 milijuna eura za troškove razvoja inovacija, uključujući demonstraciju tehnologije u relevantnom okruženju, izradu prototipa i demonstraciju na razini sustava, istraživanje, razvoj i testiranje potrebno za ispunjavanje regulatornih i standardizacijskih zahtjeva, upravljanje intelektualnim vlasništvom i marketinško odobrenje (npr. najmanje TRL 5/6 do 8).

Druga komponenta financijske potpore je ulaganje (izravna vlasnička ulaganja ili kvazi-vlasnički kapital kao što su konvertibilni zajmovi) do 15 milijuna eura kojima upravlja EIC fond te se može koristiti za povećanje razmjera proizvodnje (scale-up) i druge relevantne troškove. Tvrtke koje rade na tehnologijama od strateškog europskog interesa mogu se prijaviti za EIC ulaganja veća od 15 milijuna eura. S pomoću mješovitog financiranja EIC-a Akceleratorom trebala bi se premostiti „dolina smrti” između istraživanja, faza koje prethode masovnoj komercijalizaciji te rasta poduzeća. Time se pruža potpora operacijama koje su tehnološki ili tržišno toliko rizične da se ne smatraju „unovčivima” i ne mogu potaknuti znatna ulaganja s tržišta te će se tom potporom dopuniti djelovanje u okviru programa InvestEU.