Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja

Otkada je razvijen koncept Europskog istraživačkog prostora, širenje sudjelovanja i izvrsnosti i jačanje europskog sustava za istraživanje i inovacije ključni je politički prioritet.

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja

Aktivnosti koje se podupiru u okviru ovog dijela programa Obzor Europa posebno će se baviti novim prioritetima politike Europskog istraživačkog prostora navedenima u dokumentu Europske komisije A new ERA for Research and Innovation čiji je cilj učiniti Europu jedinstvenim znanstvenim i tehnološkim područjem s većom izvrsnošću i učinkom u istraživanjima i inovacijama, posebno u zemljama koje ostvaruju slabije rezultate, a imaju potencijal za razvoj i napredak. Upravo te zemlje, poznate pod nazivom EU-13 (uključujući Portugal, Grčku, sve pridružene zemlje i najudaljenije regije EU-a),  identificirane su kao glavni korisnici ovih mjera:

  • Teaming (izgradnja centara izvrsnosti)
  • Twinning (umrežavanje institucija)
  • ERA Chairs (privlačenje visokokvalitetnih kadrova i institucionalne reforme)
  • Excellence Hubs (podupiranje inovacijskih ekosustava u sinergiji s nacionalnim, regionalnim strategijama pametne specijalizacije i prioritetima i strategijama EU-a)
  • European Excellence Inititatives (jačanje kapaciteta za postizanje izvrsnosti na sveučilištima i njihovim okruženjima)
  • podrška visokokvalitetnim MSCA projektima koji nisu uspjeli dobiti financiranje u okviru prvog stupa programa
  • hop-on i integracijska shema (jačanje sudjelovanja institucija iz zemalja s niskom stopom sudjelovanja u okvirnim programima EU-a i nižom razvijenosti, tzv. widening zemlje)
  • potpora istraživačkim i inovacijskim politikama u zemljama Zapadnog Balkana
  • COST aktivnosti

 

Ključni ciljevi ovog dijela su: poticanje institucionalnih reformi i procesa preobrazbe sustava istraživanja i inovacija na nacionalnoj i regionalnoj razini u zemljama proširenja u skladu s načelima ERA-e, podizanje razine izvrsnosti sudionika istraživanja i inovacija u zemljama proširenja, povećanje broja sudjelovanja i stope uspješnosti subjekata proširenja u projektima istraživanja i inovacija u drugim dijelovima programa Obzor Europa (posebno u 2. i 3. stupu), promicanje stvaranja novih inovacijskih ekosustava i poboljšanje postojećih ekosustava na temelju niza mjera koje, među ostalim, uključuju sustavnu međunarodnu suradnju akademske zajednice i poduzeća u zemljama proširenja, poticanje „protoka mozgova”, uključujući međusektorsku mobilnost za istraživače i inovatore te pokretanje nacionalnih ulaganja u kapacitete za istraživanje i inovacije u zemljama proširenja.

Glavni očekivani učinci su: poboljšanje pristupu izvrsnosti i stvaranje uvjeta za bolje korištenje istraživačkog potencijala, modernizacija istraživačkih i inovacijskih sustava u kojim bi se zadržali najbolji talenti, a istovremeno osigurali atraktivni uvjeti za privlačenje najboljih istraživača i stručnjaka na jedinstvenom europskom istraživačkom prostoru.

Ti će se ciljevi postići kombinacijom poboljšanog tradicionalnog djelovanja širenja i novih elemenata uključenih u Paket za Europu koji su zakonodavci dogovorili u ožujku 2019. godine.