Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja

Otkada je razvijen koncept Europskog istraživačkog prostora, Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora ključni je politički prioritet.

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja

Aktivnosti koje se podupiru u okviru ovog dijela programa Obzor Europa ističu posebnost prioriteta politike Europskog istraživačkog prostora (EIP-a) navedenih u dokumentu Europske komisije A new ERA for Research and Innovation čiji je cilj učiniti Europu jedinstvenim znanstvenim i tehnološkim područjem s većom izvrsnošću i učinkom u istraživanjima i inovacijama, posebno u zemljama koje ostvaruju slabije rezultate u prethodnim okvirnim programima za istraživanje i inovacije (FP7 i H2020). Upravo te zemlje, poznate pod nazivom EU-15 (Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Slovenija te sve pridružene zemlje i najudaljenije regije EU-a),  identificirane su kao glavni korisnici ovih mjera:

  • Teaming for Excellence (izgradnja centara izvrsnosti u suradnji s najmanje jednom naprednom istraživačkom organizacijom iz EU ili pridruženih zemalja)
  • Twinning (jačanje aktivnosti umrežavanja prijavitelja s najmanje dva vrhunska istraživačka pandana iz različitih članica EU ili pridruženih zemalja u jednoj od dvije tematske cjeline „Bottom-Up ili „Green Deal“)
  • European Excellence Initiative – EEI (jačanje kapaciteta visokoškolskih institucija iz zemalja širenja kroz suradnju s visokoškolskim institucijama iz različitih zemalja EU ili pridruženih zemalja s ciljem postizanja izvrsnosti u istraživanju te povećanju globalne konkurentnosti europskih sveučilišta)
  • Pathways to Synergies (prilika za poticanje sinergija u dva smjera Upstream i Downstream i to na rezultatima uspješno realiziranih projekata unutar H2020, ERDF, IPA, RRF, INTERREG i drugih)
  • Dissemination and Exploitation Support Facility (pilot poziv s ciljem kreiranja dodatne vrijednosti provedenih projekata kroz usmjereno promicanje rezultata istraživanja koji mogu naći primjenu kod dionika u gospodarstvu i društvu)
  • Hop-on facility - (jačanje inkluzivnosti istraživačkih institucija iz zemalja s niskom stopom sudjelovanja u suradničkim istraživačko-inovacijskim projektima unutar Stupa II i EIC Pathfinder-a a koji u već formiranom projektnom konzorciju nemaju niti jednog člana iz zemalja širenja)
  • Excellence Hubs - podupiranje sudjelovanja najmanje dva istraživačko-inovacijska ekosustava (prekogranična suradnja ili suradnja dvije različite zemlje širenja)  u obliku tzv. četverostrukim zavojnicama aktera (privatni, istraživački, javni, civilni) u sinergiji s nacionalnim, regionalnim strategijama pametne specijalizacije i/ili prioritetima i strategijama EU-a)
  • ERA Chairs (privlačenje međunarodno priznatih istraživača i inovatora na sveučilišta i istraživačke organizacije s ciljem kreiranja novih, izvrsnih i održivih istraživačkih grupa)
  • ERA Fellowships - financiranje visokokvalitetnih prijavitelja iz zemalja širenja i ujedno prijavitelja natječaja za MSCA- Marie Skłodowska-Curie Djelovanja koji nisu ostvarili financiranje a s ciljem razvoja istraživačkih i prenosivih vještina i kompetencija u instraživačkim karijerama i šire
  • ERA Talents - podrška zapošljivosti i cirkulaciji istraživačko-inovacijskih talenata u akademskom i neakademskom sektoru zemalja širenja. Cilj je jačanje intelektualnog kapitala istraživača, inovatora, znanstvenih menadžera i drugih talenata u poduzetničkim i drugim ključnim vještinama.

Ključni ciljevi ovog dijela programa Obzor Europa su: poticanje institucionalnih reformi i procesa preobrazbe sustava istraživanja i inovacija na nacionalnoj i regionalnoj razini u zemljama širenja u skladu s načelima EIP-a, podizanje razine izvrsnosti sudionika istraživanja i inovacija u zemljama širenja, povećanje broja sudjelovanja i stope uspješnosti prijavitelja iz zemalja širenja u projektima istraživanja i inovacija u drugim dijelovima programa Obzor Europa (posebno u 2. i 3. stupu), promicanje stvaranja novih inovacijskih ekosustava i poboljšanje postojećih ekosustava na temelju niza mjera koje, među ostalim, uključuju sustavnu međunarodnu suradnju akademske zajednice i poduzeća u zemljama širenja, poticanje zdravog „protoka mozgova”, uključujući međusektorsku mobilnost za istraživače i inovatore te inteziviranje nacionalnih ulaganja u kapacitete za istraživanje i inovacije u zemljama širenja.

Glavni očekivani učinci su: poboljšanje pristupa izvrsnosti i stvaranje uvjeta za bolje iskorištavanje istraživačkog potencijala, modernizacija istraživačkih i inovacijskih sustava uz zadržavanje najboljih talenata, omogućavanje atraktivnih uvjeta za privlačenje najboljih istraživača i stručnjaka u jedinstveni Europski istraživački prostor.

I budući ciljevi ovog dijela programa OE planiraju se postići kontinuiranim praćenjem i poboljšavanjem programa za Širenje sudjelovanja i jačanje EIP-a. Strateški plan za 2025. – 2027. godinu predviđa balans postojećih i novih mjera te odražava i fleksibilnost za nepredviđene izazove koji bi se u međuvremenu mogli pojaviti u EIP-u.