Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Revizije

Revizije

Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje projektom i usklađenost s pravilima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Ugovor), tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva može provoditi preglede projekata (reviews) koji se fokusiraju na tehničku implementaciju projekata i financijske revizije (financial audits) koje obuhvaćaju financijsku kontrolu potrošnje projektnih sredstava.

U projektima financiranima iz programa Obzor Europa financijske revizije projekata koji su obično nasumično odabrani mogu se provoditi do dvije godine nakon plaćanja konačnog iznosa.

U trenutku predaje financijskih izvještaja korisnik ne dostavlja nikakvu popratnu dokumentaciju, nego je čuva i dostavlja reviziji u slučaju revizije projekata. Prema pravilima programa Obzor Europa, dokumentaciju je potrebno čuvati pet godina nakon zadnje uplate, a za bespovratna sredstva male vrijednosti (do 60.000 eura) tri godine.

Ako su u tijeku provjere, pregledi, revizije, istrage, sudski sporovi ili drugi zahtjevi za potraživanja prema Ugovoru, korisnici moraju čuvati ovu evidenciju i drugu popratnu dokumentaciju do kraja postupaka.

Dokumentacija koju je potrebno čuvati razlikuje se za tri različita modela financiranja.

Za potrebe revizije u modelu financiranja prema stvarnim troškovima (actual direct costs) potrebno je čuvati odgovarajuću evidenciju i popratnu dokumentaciju za dokazivanje prijavljenih troškova (kao što su ugovori, podugovori, fakture i računovodstvena evidencija). Za troškove osoblja potrebno je čuvati ugovore o radu i platne liste, a vrijeme odrađeno za korisnika u okviru projekta mora biti potkrijepljeno mjesečnim deklaracijama ili vremenicima. Osim toga, uobičajeni postupci računovodstva i interne kontrole korisnika moraju omogućiti izravno usklađivanje između prijavljenih iznosa, iznosa evidentiranih na njihovim računima i iznosa navedenih u popratnim dokumentima.

Za potrebe revizije u modelu financiranja prema jediničnim troškovima (unit costs) korisnici ne moraju voditi posebnu evidenciju o stvarno nastalim troškovima, ali moraju voditi odgovarajuće evidencije i prateće dokumente koji dokazuju broj prijavljenih jedinica.

Za potrebe revizije u modelu jednokratnog financiranja (lump sum) korisnici ne moraju voditi posebnu evidenciju o stvarno nastalim troškovima, ali moraju voditi odgovarajuću evidenciju i popratne dokumente koji dokazuju pravilnu provedbu aktivnosti na projektu.

Potvrda o financijskim izvještajima (Certificate on the Financial Statements) obavezna je u trenutku plaćanja konačnog iznosa ako su ukupni iznosi koji se potražuju jednaki ili veći od 430.000 eura. Pritom korisnik sam angažira neovisnog vanjskog revizora koji provodi reviziju u skladu s pravilima programa Obzor Europa. Preporuča se da se u planirani proračun uračuna cijena revizije kao prihvatljiv direktni trošak projekta.

Više informacija bit će objavljeno u dokumentu Indicative Audit Programme na kojem Europska komisija trenutno radi.