Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Reforma i jačanje sustava za istraživanje i inovacije

Reforma i jačanje sustava za istraživanje i inovacije

Aktivnosti reforme i jačanja sustava istraživanja i inovacija u EU-u usklađene su s četiri strateška cilja za funkcioniranje jedinstvenog Europskog istraživačkog prostora:

  • poboljšanja pristupa izvrsnosti
  • davanja prednosti ulaganjima i reformama
  • unaprjeđenju prijenosa rezultata istraživanja i inovacija u gospodarstvo
  • produbljivanju Europskog istraživačkog prostora

kako bi se ostvario napredak u pogledu slobodnog protoka znanja u učinkovitom sustavu istraživanja i inovacija, posebno prijelazom s pristupa koordinacije na dublju integraciju nacionalnih politika.

Obzor Europa ima novu razinu ambicije kako bi se maksimalno povećao učinak financiranja EU-a u području istraživanja i inovacija za europsku znanost, gospodarstvo i šire društvo. Stoga će se podupirati napori za reformu i jačanje sustava istraživanja i inovacija u EU-u pomoću niza mjera kao što su: potpora kapacitetima za mobilnost i izvrsnost u Europskom istraživačkom prostoru (istraživačke karijere, mobilnost istraživača, modernizacija sveučilišta), promicanje otvorenog, uključivog i odgovornog istraživačkog i inovacijskog sustava (otvorena znanost, komunikacija s društvom i njegovo uključivanje u procese, građanska znanost, promicanje rodne jednakosti, istraživačke etike i integritet) kao i mjere za jačanje dokaza i eksperimentalne baze za politiku istraživanja i razvoja, poboljšanje predviđanja novih potreba i trendova, poboljšanje cirkulacije znanja uz angažiranje građana i dionika te povezivanje s Europskim prostorom visokog obrazovanja.

Jačanje i reforma Europskog istraživačkog prostora i program širenja provodit će se u sinergiji s kohezijskom politikom. Pametna i dosljedna upotreba potpore kohezijske politike trebala bi nadopunjavati programe istraživanja i inovacija na razini EU-a i na nacionalnoj razini kako bi se unaprijedile infrastrukture znanja, izgradili kapaciteti i potaknule strukturne transformacije na temelju dobro osmišljenih strategija pametne specijalizacije. I drugim instrumentima EU-a i ulaganjima u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost trebale bi se podupirati reforme u području istraživanja i inovacija.

Europski istraživački prostor i Europski prostor obrazovanja surađivat će na postizanju nove razine ambicije u kojoj se obrazovanje, istraživanje i inovacije usmjeravaju u istom smjeru kako bi se poduprlo znanje kao temelj demokratskih, otpornih i uključivih društava. To je ključno da bi Europa u stvaranju pravednijeg i održivijeg svijeta ostala globalno konkurentna i inovativna, a istodobno vjerna svojim zajedničkim vrijednostima.