Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Europski inovacijski ekosustavi

Europski „inovacijski ekosustavi“ specifični su dio III. stupa Obzora Europa čiji je cilj međusobno povezivanje regionalnih i nacionalnih aktera u inovacijama na razini EU-a podržavanjem zajedničkih transnacionalnih i međuregionalnih inovacijskih programa država članica, regija i pridruženih zemalja EU-a.

Europski inovacijski ekosustavi

Izvrsnost inovacijskih ekosustava diljem EU-a i izvan njega, zajedno s udruženim naporima i inicijativama među ključnim dionicima, uključujući istraživače, poduzetnike, industriju i društvo, ključna je za potporu povezanijoj, uključivijoj, dinamičnoj i održivoj Europskoj uniji. Inovacijske zajednice postaju uspješni ekosustavi suradnjom, umrežavanjem, razmjenom ideja i znanja te razvojem postupaka otvorenih inovacija.

Uzimajući u obzir međusektorsku prirodu programa, komplementarnosti i sinergije s drugim programima i fondovima EU-a te s nacionalnim/regionalnim programima i fondovima te u uskoj suradnji s privatnim subjektima, poticat će se i sinergijsko udruživanje sredstava u okviru tih politika s javnim nacionalnim/regionalnim sredstvima.

Da bi se iskoristili potencijali inovacija za dobrobit gospodarstva i društva, potrebno je poboljšati uvjete koji omogućavaju provedbu i poticanje suradnje različitih aktera kako bi se maksimalno povećao učinak inovacijskih ekosustava.

Ovaj program sadrži aktivnosti usmjerene na obrazovanje i druge politike u svrhu izgradnje komplementarnosti s EU-om, nacionalnim i regionalnim politikama i aktivnostima u području istraživanja i inovacija. Pomoću takvih aktivnosti nastojat će se generirati znanje, zadržati inovatori u europskom istraživačkom prostoru i podržati pristup inovativnim uslugama i rješenjima u industriji, osobito u malim i srednjim poduzećima i u društvu.

U europskim inovacijskim ekosustavima definirano je pet destinacija:

  • Forum Europskog istraživačkog vijeća,
  • povezani inovacijski sustavi,
  • rastuća Europa - jačanje potencijala prilagodljivosti europskih poduzeća
  • podaci, odnosno donošenje politika koje se temelji na dokazima te
  • partnerstvo za inovativna mala i srednja poduzeća

Forum Europskog istraživačkog vijeća (EIC) koji će djelovati kao sučelje između odjeljaka stupa III programa Obzor Europa, osiguravajući koordinaciju između Europskog inovacijskog vijeća i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju te drugih relevantnih dijelova stupa I i II. stupa Obzora Europa. Uključivanjem relevantnih glavnih uprava iz Europske komisije, Forum EIC-a bit će usmjeren na promicanje dosljednog i uključivog pristupa inovacijskim politikama i instrumentima EU-a. U skladu sa svojim očekivanim učinkom Forum će se baviti pitanjima politike u okviru triju glavnih područja: bolja regulativa za inovacije (osiguravanje optimalnih uvjeta za razvoj i povezivanje europskih inovacijskih ekosustava, s posebnim naglaskom na bolju regulativu za inovacije), povezivanje inovacijskih ekosustava (olakšavanje povezanosti različitih aktera unutar inovacijskih ekosustava kao i među različitim ekosustavima u EU-u i šire), inovacijski alati (bolje iskorištavanje postojećih instrumenata i razvijanje inovacijskih alata). Između ostalog, ovime će se doprinijeti novoj političkoj inicijativi Europske komisije EU Startup Nations Standard.

Cilj destinacije povezivanja inovacijskih ekosustava je jačanje pametne suradnje i povezivosti u inovacijskim ekosustavima diljem Europske unije i pridruženih zemalja, uglavnom putem zajedničkih inovacijskih programa kojima će se dopuniti nacionalni ili regionalni programi. Ovdje se nastoji potaknuti nove kolektivne ambicije usmjerene na cjelokupni europski inovacijski kapacitet na način da se iskoristi puni potencijal svih njegovih država članica i regija EU-a. Predviđene mjere provedbe zajedničkog sufinanciranja višegodišnjeg programa aktivnosti među državama članicama i regijama EU-a i djelovanje za uspostavu pametnih sinergija među europskim inovacijskim sustavima, uspostava mreža i inicijativa kojima se inovacijski ekosustavi povezuju diljem Europe, integracija socijalnih inovacija i poticanje javne nabave inovativnih rješenja, uključivat će sudjelovanje ključnih aktera u poticanju inovacija koji su bili manje angažirani u prethodnim okvirnim programima. To su nacionalne inovacijske i regionalne razvojne agencije, javna nacionalna i regionalna tijela, subjekti socijalnih inovacija, inkubatori, novoosnovana poduzeća zajedno s istraživačkim institucijama, ulagačima i filantropskim organizacijama.

Cilj destinacije jačanje potencijala prilagodljivosti europskih poduzeća je pružanje potpore stvaranju rastućih i proizvodnih poduzeća u Europi podupiranjem pametnih mehanizama povezivanja u sektorima i zemljopisnim područjima u svrhu objedinjavanja inovacijskih kapaciteta inovativnih poduzeća čime bi se ubrzao njihov rast. Ovdje je fokus na pružateljima potpora za uspješnije poslovanje kao što su inovacijske agencije, inkubatori, poslovni klubovi i mreže, mala i srednja poduzeća, istraživačke institucije i sveučilišta.

Za učinkovito praćenje i evaluaciju mjera i za daljnje definiranje mjera i instrumenta u području inovacijskih ekosustava, od ključne je važnosti nadovezati se na dokaze i iskustva široke skupine dionika inovacijskih ekosustava. Zato je cilj destinacije podatci, odnosno donošenje politika koje se temelje na dokazima, uspostava sustava pokazatelja i određivanja relevantnih metoda prikupljanja podataka te uspostava registra zakonodavnih praksi u vezi novih tehnologija koje će biti baza za analizu pravnih i političkih inicijativa na razini EU-a.