Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Nacionalni sustav podrške

Nacionalni sustav podrške

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske je je tijelo nadležno za koordiniranje sudjelovanja u Programu te uspostavlja nacionalni sustav podrške provedbe Programa.

Dionici nacionalnog sustava podrške su: 

  • Koordinator nacionalnih osoba za kontakt (NCP Coordinator)
  • Članovi programskog odbora (Programme Committee Members - PCMs)  
  • Nacionalne osobe za kontakt (National Contact Points - NCPs)  

Koordinator nacionalnih osoba za kontakt (NCP Coordinator) u sklopu sustava podrške upravlja nacionalnim sustavom podrške provedbe Programa, osiguravaju operativnu dosljednost i njegovo uspješno funkcioniranje.

Mrežu nacionalnih osoba za kontakt (National Contact Points - NCPs) čine službeno imenovane osobe od strane Ministarstva čija je primarna uloga informiranje i savjetovanje prijavitelja na natječaje unutar Programa te pružanje individualizirane podrške sudjelovanju tijekom cijelog projektnog ciklusa.

 Popis i kontakti nacionalnih osoba za kontakt

Članovi programskog odbora (Programme Committee Members - PCMs) su službeno imenovani predstavnici RH u programskom odboru pri Europskoj komisiji zaduženi za praćenje provedbe Programa i predstavljaju ključne posrednike između Europske komisije i dionika u nacionalnom sustavu. Članovi Programskih odbora su stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u relevantnom području Programa. Njihova glavna zadaća je sudjelovanje na sastancima Programskog odbora u svojstvu nacionalnih predstavnika, odnosno zastupanje interesa hrvatske istraživačke i inovacijske zajednice, i predstavljanje stavova Republike Hrvatske.

Popis članova programskog odbora

U svrhu učinkovitijeg i kvalitetnijeg sustava podrške provedbi Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa usvojene su Smjernice za rad dionika nacionalnog sustava podrške koje su dostupne na sljedećoj poveznici.