Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Nacionalni sustav podrške

Nacionalni sustav podrške

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske je tijelo nadležno za nacionalnu provedbu Programa te uspostavlja nacionalni sustav podrške provedbi Programa.

Dionici nacionalnog sustava podrške su: 

  • Koordinator nacionalnih osoba za kontakt (NCP Coordinator) / Koordinator nacionalnog sustava podrške provedbi Programa 
  • Članovi programskog odbora (Programme Committee Members - PCMs)  
  • Nacionalne osobe za kontakt (National Contact Points - NCPs)  
  • Referentne skupine  

Koordinator nacionalnih osoba za kontakt (NCP Coordinator) / Koordinator nacionalnog sustava podrške provedbi Programa upravlja nacionalnim sustavom podrške provedbi Programa, osigurava operativnu dosljednost i njegovo uspješno funkcioniranje.

Mrežu nacionalnih osoba za kontakt (National Contact Points - NCPs) čine službeno imenovane osobe od strane Ministarstva čija je primarna uloga informiranje i savjetovanje prijavitelja na natječaje unutar Programa te pružanje personalizirane podrške sudjelovanju tijekom cijelog projektnog ciklusa. Popis i kontakti nacionalnih osoba za kontakt nalaze se na službenoj mrežnoj stranici RH za Obzor Europu, službenoj stranici Ministarstva i stranicama Komisije.

Članovi programskog odbora (Programme Committee Members - PCMs) su službeno imenovani predstavnici RH u programskom odboru pri Europskoj komisiji te su zaduženi za praćenje provedbe Programa, a predstavljaju ključne posrednike između Europske komisije i dionika u nacionalnom sustavu. Članovi programskih odbora su stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u relevantnom području Programa. Njihova glavna zadaća je sudjelovanje na sastancima programskog odbora u svojstvu nacionalnih predstavnika, odnosno zastupanje interesa hrvatske istraživačke i inovacijske zajednice i predstavljanje stavova Republike Hrvatske prema EU-u u dogovoru s Ministarstvom i koordinatorom. Popis imenovanih članova odbora nalazi se u tablici 2.

Referentne skupine su savjetodavna tijela sastavljena od stručnjaka iz javnog i privatnog sektora iz različitih područja djelovanja koja su obuhvaćena pojedinim tematskim konfiguracijama te su službeno imenovane od strane Ministarstva. Relevantna referentna skupina pruža stručnu potporu članovima programskih odbora, Ministarstvu i koordinatoru prilikom definiranja položaja RH u Programu na EU i nacionalnoj razini. Ministarstvo prikuplja informacije, prijedloge i komentare referentnih skupina s ciljem izrade nacionalnih stajališta i očitovanja u pojedinim područjima.  

Više o nacionalnom sustavu podrške možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Tablica 1. Struktura mreže Obzor Europa nacionalnih osoba za kontakt

Koordinator nacionalnih osoba za kontakt  

National NCP Coordinator 

Pravna i financijska pitanja (uključujući etička pitanja i “otvoreni pristup”) 

Legal and Financial Aspects (including ethics and open access) 

Europsko istraživačko vijeće 

European Research Council (ERC) 

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie  

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

Istraživačke infrastrukture 

Research infrastructures (RI) 

Zdravlje  

Health  

Kultura, kreativnost i uključivo društvo 

Culture, Creativity and Inclusive Society 

Civilna sigurnost za društvo 

Civil Society for Security 

Digitalizacija, industrija i svemir 

Digital, Industry and Space 

10 

Klima, energija i mobilnost 

Climate, Energy and Mobility 

11 

Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš 

Food, Bioeconomy, Natural Recources, Agriculture and Environment 

12 

Europsko inovacijsko vijeće i europski inovacijski ekosustav

The European Innovation Council (EIC) and European Innovation Ecosystem

13 

Širenje sudjelovanja i europski istraživački prostor

Widening Participation and European Research Area (ERA)

14 

Fisija 

Fission 

15 

Fuzija 

Fusion 

16 

Zajednički istraživački centar 

Joint Research Centre (JRC) 

17 

Europski institut za inovacije i tehnologiju 

European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

 

Tablica 2: Tematske konfiguracije programskih odbora Obzora Europe  

  

Naziv strateške konfiguracije

Strateška konfiguracija  

Strategic configuration  

 

Europsko istraživačko vijeće  

European Research Council (ERC) 

2a 

Aktivnosti Marie Sklodowska-Curie  

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) 

Istraživačke infrastrukture 

Research infrastructures (RI) 

Zdravlje 

Health 

Kultura, kreativnost i uključivo društvo 

Culture, Creativity and Inclusive Society 

Civilna sigurnost za društvo 

Civil Security for Society 

Digitalizacija, industrija i svemir 

Digital, Industry and Space 

Klima, energija i mobilnost 

Climate, Energy and Mobility 

Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš 

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment 

 Europsko inovacijsko vijeće i Europski inovacijski ekosustav 

The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems 

9a 

 Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora 

Widening participation and strengthening the European Research Area 

10* 

 Euratom  

Euratom