Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Prijenos sredstava unutar proračuna

Prijenos sredstava unutar proračuna

Proračun koji se nalazi u Prilogu 2 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Ugovora) navodi procijenjene buduće troškove projekta. Stvarni troškovi nastali tijekom provedbe projekta redovito će odstupati od procijenjenih troškova. U tim će slučajevima biti potreban proračunski prijenos. Maksimalni iznos, međutim, ostaje nepromijenjen.

Sve dok se aktivnosti projekta provode prema planu, proračunski prijenosi najčešće se mogu provoditi bez amandmana. U tom se slučaju moraju poštivati samo interni propisi konzorcija navedeni u konzorcijskom ugovoru.

Ako do promjene u proračunu dolazi zbog promjene u projektnim aktivnostima ili zbog prebacivanja aktivnosti među partnerima, potreban je amandman na Ugovor.

Također, ako se u projekt uvode novi povezani subjekti, potreban je amandman na Ugovor.

Ako tijekom projekta nastane potreba za dodatnim podugovaranjima ili doprinosima u naravi od trećih strana, to je moguće učiniti putem amandmana, ili putem pojednostavljenog načina odobravanja od strane Europske komisije. U takvom slučaju je dobro prethodno kontaktirati projektnog službenika zaduženog za pojedini projekt.

Pravila prijenosa sredstava unutar proračuna mogu se naći u članku 5.5 modela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prijenos sredstava

Potreban amandman na ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Između partnera

NE

Između povezanih trećih strana

NE

Između kategorija u proračunu

NE

Prijenos sredstava povezanim trećim stranama koje nisu navedene u Ugovoru

DA

Dodatak podugovaranja koja nisu navedena u Ugovoru

DA/uvjetno

Prijenos sredstava trećim stranama koje doprinose projektu koje nisu navedene u Ugovoru

DA/uvjetno