Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Zdravlje

Zdravlje

Izazovi s kojima se današnji zdravstveni sustavi susreću predstavljaju znatno društveno i gospodarsko opterećenje kako za građane tako i za nacionalne, odnosno zdravstvene sustave Europske unije i svijeta. Za rješavanje globalnih zdravstvenih izazova potrebno je znatnije promicanje zdravlja, bolja prevencija bolesti te pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite. Dodatno, pandemija COVID-19 ukazala je na hitnu potrebu za istraživanjima i inovacijama s ciljem razumijevanja dugoročnih posljedica COVID-19 i mjera socijalnog distanciranja na ljudsko zdravlje i blagostanje kako bi se razvila učinkovita rješenja za čvrst oporavak Europske unije. 

U skladu s ciljevima i politikama Europske unije, klaster Zdravlje kao središnji cilj ima promicanje socijalne kohezije i inkluzivnosti, zdravlja i dobrobiti građana.

Kroz prioritetno područje Europski stup socijalnih prava Europska unija nastoji postići ciljeve koji uključuju pravedniju, uključiviju i socijalniju Europu za sve njene građane. Takav pristup politika temelji se na europskom socijalnom modelu koji je prilagođen izazovima 21. stoljeća te pruža jednake mogućnosti svim građanima. Kako bi se postigla socijalna kohezija u području zdravlja, prepoznato je kako se daljnji napori trebaju posvetiti razvoju gospodarstva na dobrobit građana. U tom smislu, podržava se i potiče države članice u stvaranju inovativnih i visokokvalitetnih zdravstvenih tehnologija i zdravstvene zaštite koja bi bila dostupna i pristupačna svim građanima. Zdravstvene sustave je potrebno učiniti dostupnijima i održivijima, uključujući i digitalnu transformaciju zdravlja i njege. Takav pristup s jedne strane podrazumijeva da se građani mogu pouzdati u učinkovite medicinske usluge koje se bave njihovim zdravstvenim potrebama i na taj način otklanjaju dio tereta s njih samih, njihovih obitelji i zajednica; s druge pak strane, građanima je potrebna pomoć u unapređenju i brizi za vlastito zdravlje te prevenciji bolesti.

Program EU4Health (Program „EU za zdravlje” 2021. – 2027. – vizija za zdraviju Europsku uniju) predstavlja instrument ulaganja kojim se nastoji osigurati da EU ostane najzdravija regija na svijetu.  Program nastoji adresirati zdravstvene izazove kako na nacionalnoj razini država članica tako i na EU razini, uključujući nove zdravstvene prijetnje poput COVID-19 pandemije. Kako bi se osigurala maksimalna sinergija te postigao maksimalan učinak na javno zdravlje između ovih programa, Obzor Europa  usredotočit će se na stvaranje novog znanja dok će se program EU4Health usmjeriti na najbolje moguće korištenje novog znanja u korist građana i zdravstvenih sustava.

Europski akcijski plan za borbu protiv raka (Europe's Beating Cancer Action Plan) podržat će države članice u poboljšanju prevencije, kontrole i liječenja raka.

Pandemija COVID-19 pokazala je važnost suradnje i koordinacije između država članica na razini Unije. Regionalna suradnja ključna je za: poboljšanje prevencije i suzbijanje širenja epidemija preko granica, jačanje imunizacije protiv bolesti koje se mogu spriječiti cjepivima, kontrolu drugih prekograničnih zdravstvenih prijetnji i rizika te za zaštitu zdravlja i dobrobiti ljudi u Europskoj uniji. U tom smislu, regionalna suradnja kroz Europski zeleni plan podrazumijeva jedinstveni pristup država članica po pitanju zdravlja, i to kroz rješavanje pitanja onečišćenja okoliša te gubitka biološke raznolikosti i utjecaja klimatskih promjena na zdravlje i dobrobit građana, ali i na čitave zdravstvene sustave te njihovu sposobnost brze prilagodbe aktualnim potrebama i uvjetima.

U smislu prilagodbe aktualnim regionalnim, ali i globalnim uvjetima te kako bi se postigla Europa spremna za digitalno doba ključno je ostvarivanje punog potencijala digitalnih alata, istraživanja i inovacija. Ostvarivanje punog potencijala istraživanja i inovacija od presudne je važnosti za prilagođavanje Europe digitalnom dobu, ali i za povećanje produktivnosti i održivosti zdravstvene industrije te malih i srednjih poduzeća u Europskoj uniji što također podržava digitalnu transformaciju zdravstvenih sustava, omogućuje personalizirane zdravstvene usluge te, u konačnici, kao rezultat ima značajne dobitke u europskim zdravstvenim sustavima i gospodarstvu.

U rješavanju aktualnih regionalnih zdravstvenih izazova, ali i za unapređenje znanja i razumijevanja zdravlja i bolesti, razvoj inovativnih metodoloških i tehnoloških rješenja te osmišljavanje održivih i pravednih zdravstvenih usluga i sustava dostupnih građanima, u okviru ovog klastera, istraživanje i inovacije bit će ključne aktivnosti. Međutim, postizanje održivih, funkcionalnih i građanima dostupnih zdravstvenih sustava ovisit će o svim dionicima uključenim u zdravstvene sustave kako primateljima zdravstvenih usluga tako i pružateljima zdravstvenih usluga u lokalnim zajednicama, ali i regijama te državama. Postizanje željenih učinaka i ciljeva ovog klastera, postići će se, između ostaloga, kroz prihvaćanje, podržavanje, preuzimanje te primjenu rezultata i preporuka istraživanja i inovativnih rješenja.

Aktivnosti istraživanja i inovacija u okviru ovog klastera trebale bi mobilizirati istraživače iz akademskih institucija, istraživačkih organizacija, malih i srednjih poduzeća i velikih tvrtki, građane i pacijente, udruge pacijenata, pružatelje zdravstvenih usluga te regulatorna tijela. Kako bi se maksimalno iskoristile koristi od ulaganja Europske unije te podržalo postizanje ciljeva ovog klastera, klaster Zdravlje promicat će i poticati ostvarivanje sinergija s javnim zdravstvenim politikama na nacionalnim i regionalnim razinama s ostalim programima i politikama Europske unije. Dodatno, postizanje ciljeva klastera Zdravlje ostvarit će se i kroz sudjelovanje europskih istraživačkih infrastruktura kao podrška istraživačkim aktivnostima u sklopu ovog klastera te kroz partnerstva u okviru ovog klastera. Više informacija o partnerstvima u okviru klastera Zdravlje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Za postizanje ciljeva klastera Zdravlje ključna će biti istraživanja i inovacije u sljedećim područjima, odnosno odredištima:

  1. Zdravlje u društvu koje se brzo mijenja
  2. Život i rad u okolini koja promiče zdravlje
  3. Suzbijanje bolesti i smanjenje tereta bolesti
  4. Inovativna, održiva i visokokvalitetna zdravstvena zaštita
  5. Ostvarivanje punog potencijala novih alata, tehnologija i digitalnih rješenja za zdravo društvo
  6. Održavanje inovativne, održive i globalno konkurentne zdravstvene industrije.