Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Zajednički istraživački centar

Zajednički istraživački centar (JRC) je znanstveno-stručna služba Komisije. Neovisnim znanstvenim savjetima temeljenima na dokazima koji su rezultat njegova istraživanja JRC osigurava znanstveno stručnu potporu pri oblikovanju politika EU-a.

Zajednički istraživački centar

Izravne aktivnosti JRC-a očituju se u:

  • potpori političkim odjelima Komisije
  • radu na ključnim društvenim problemima uz razvoj novih metoda, alata i standarda
  • razmjeni znanja s državama članicama EU-a, znanstvenom zajednicom i međunarodnim partnerima
  • potpori ulaganjima u inovacije u okvirnim programima
  • provođenju istraživanja o nuklearnoj sigurnosti koja financira Euratom.

JRC održava 39 fizičkih istraživačkih laboratorija kojima je omogućen pristup vanjskim korisnicima u nuklearnom i radiološkom (Euratom) području, fizici, kemiji, bioznanostima / znanostima o životu i ICT-u te su također otvorene za eksperimentalno istraživanje. Uz Glavnu upravu JRC-a, smještenu u Briselu, istraživačka infrastruktura, instituti i laboratoriji smješteni su u Ispri (Italija), Geelu (Belgija), Karlsruheu (Njemačka), Sevilli (Španjolska) i Pettenu (Nizozemska).

Producirana znanja i rezultati JRC-a okupljena su u Science Hubu, platformi za informacije i razmjenu o svim znanstvenima aktivnostima JRC-a i povezanih instituta u Europi.

Cilj JRC Science Huba je integracija i objedinjenje svih znanstvenih aktivnosti Europske komisije, laboratorija, baze podataka, alata i znanstvenih mreža. Science Hub potiče transparentnost i otvorenost JRC-a te omogućuje politiku otvorenog pristupa našim znanstvenim istraživačkim podacima.

Znanstvenu i stručnu suradnju sa Zajedničkim istraživačkim centrom moguće je ostvariti putem pristupa istraživačkoj strukturi JRC-ja u okviru različnih oblika suradnje, sudjelovanja hrvatskih znanstvenika u stručnim tečajevima i radionicama JRC-a, zajedničkih istraživačkih projekata, umrežavanja ustanova, sporazuma o suradnji te kroz mogućnosti zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta u Zajedničkom istraživačkom centru, odnosno njegovim institutima.

Više informacija o Zajedničkom istraživačkom centru Europske komisije možete pronaći na stranicama Europske komisije.