Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement – GA) priprema se od strane Europske komisije i projektnog koordinatora u Portalu. Pripremljen ugovor elektronički se potpisuje od strane Komisije i projektnog koordinatora putem Portala.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava utvrđuju se:

  • prava i obveze korisnika i Komisije
  • uloga i zadaće korisnika tijekom provedbe projekta
  • kategorije proračuna i pravila o prihvatljivosti troškova
  • načini izvještavanja i plaćanja tijekom provedbe projekta

U slučaju da projekt provodi više partnerskih organizacija, Europska komisija zahtijeva da partneri utvrde međusobna prava i obveze tijekom projekta konzorcijskim ugovorom.

Financiranje tijekom provedbe projekta

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Europska komisija će koordinatoru projekta doznačiti predfinanciranje u iznosu navedenom u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prilikom navedene uplate, ista se umanjuje za 5% do 8 % od maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava i prenosi u Mehanizam uzajamnog osiguranja. Navedeni će se iznos po potrebi vratiti projektnom koordinatoru nakon odobrenja završnog projektnog izvješća od strane Europske komisije i završne uplate. Ako je ukupan iznos ranijih uplata veći od ukupnog odobrenog iznosa bespovratnih sredstava, Europska komisija će zatražiti povrat odgovarajuće razlike sredstava.

Tijek uplata financijskih sredstava od strane Europske komisije utvrđen je u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvještavanje

Cjelokupan proces izvještavanja, uključujući dinamiku i način dostave isporučevina (deliverables), periodičnih izvještaja, završnih izvještaja i financijskog izvještaja u Portalu, utvrđen je ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.