Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Europsko vijeće za inovacije

EIC (prethodno SME Instrument) je instrument Europskog vijeća za inovacije (EIC) koji podržava vrhunske inovatore, poduzetnike i male tvrtke. Tim instrumentom Vijeće Europe podupire poduzetnike s velikim potencijalom u razvoju visoko rizičnih, probojnih inovacija koje imaju utjecaj na oblikovanje novih tržišta i generiranje radnih mjesta, rasta i prosperiteta u Europi. Poduzetnicima je podrška omogućena kroz bespovratna sredstva u vidu grant-ova ali i kroz program s kombiniranim financijama (bespovratna sredstva u kombinaciji s kapitalnim ulaganjima).

Europsko vijeće za inovacije

Program ima dvostrani pristup, odnosno dio je osmišljen kao buttom-up pristup, a drugi ima prepoznate Izazove (Challenges) na koje inovativne tvrtke kroz različite perspektive nude rješenja.

Europsko istraživačko vijeće (European Innovation Council - EIC) je integrirano u treći stup Inovativna Europa programa Obzor Europa s ciljem poticanja europskog gospodarskog razvoja realizacijom inovativnih i vizionarskih ideja na tržištu. Da bi se ostvario taj cilj, EIC nudi niz komplementarnih financiranja putem tri tipa natječaja:

EIC Pathfinder Open ( nove ideje za radikalno nove tehnologije)
EIC Transition Open (transformacija rezultata istraživanja u inovacije)
EIC Accelerator (uvođenje inovacija na tržište)

EIC Pathfinder Open natječaj je namijenjen ostvarivanju ambiciozne vizije radikalno nove tehnologije s potencijalom za stvaranje novih tržišta i / ili za rješavanje globalnih izazova. Ovim instrumentom se podupire razvoj budućih tehnologija u ranoj fazi, temeljen na probojnim istraživanjima s visokim rizikom od istraživačkih rezultata koji bi morali pružiti temelje nove tehnologije koja je predviđena do „deep“ tehnologije odnosno tehnologije koja se temelji na opipljivim inženjerskim inovacijama ili znanstvenom napretku i otkrićima.

EIC Pathfinder Open potiče interdisciplinarna istraživanja i razvoj. Spajanjem različitih područja istraživanja, često s različitim perspektivama, terminologijama i metodologijama, mogu se generirati doista nove stvari i otvoriti potpuno nova područja istraživanja. Na prijaviteljima je da sastave tim koji je potreban, komplementaran i koji donosi rezultate.

Očekivani ishod projekta načelni je dokaz da su glavne ideje predviđene buduće tehnologije izvedive, čime se potvrđuje njena znanstvena osnova. Rezultati projekta moraju uključivati vrhunske znanstvene publikacije.

Iako se očekuje da će ta nova vizija biti isplativa zbog svog potencijala za buduće, daljnje učinke, na primjer, na stvaranje novih tržišta, poboljšanje kvalitete života ili rješavanje globalnih izazova nije nužno pristupiti komercijalizaciji te tehnologije tijekom implementacije projekta. Međutim, očekuje se da prijavitelji poduzmu potrebne mjere kako bi omogućili buduće iskorištavanje, na primjer putem odgovarajuće formalne zaštite generiranog intelektualnog vlasništva (IP).

Visina potpore učešća EU iznosi do 3 milijuna eura (ili veći iznos, ako je pravilno opravdan) za pokrivanje prihvatljivih troškova, potrebnih za provedbu vašeg projekta. Stopa financiranja ove potpore iznosit će 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su istraživačke organizacije, sveučilišta, mala i srednja poduzeća, industrijske tvrtke udružene u konzorcij iz najmanje tri različite zemlje EU. Bespovratna sredstva se dodjeljuju za ostvarenje načelnog dokaza i potvrde znanstvene osnove inovativne radikalne tehnologije (TRL 1-4).

EIC transition natječajem financiraju se inovacijske aktivnosti koje nadilaze eksperimentalni laboratorijski princip. Podržava i validaciju nove tehnologije u laboratoriju i u nekim relevantnim aplikacijskim okruženjima (korištenjem prototipova, formulacija, modela ili drugih testova validacije), kao i poslovno modeliranje prema budućoj komercijalizaciji inovacije.

Predložene aktivnosti moraju uključivati daljnje istraživanje i razvoj rezultata postignutih u prethodnom projektu i slijediti metodologije usmjerene na korisnike kako bi se povećale šanse za buduće prihvaćanje inovacije na tržištu. EIC Transition projekti trebali bi se na uravnotežen način baviti tehnologijom i tržišnom, odnosno poslovnom dimenzijom, po mogućnosti uključujući iterativne procese učenja na temelju ranih povratnih informacija kupaca ili korisnika. Te bi aktivnosti trebale obuhvaćati prikladnu mješavinu istraživanja, razvoja tehnologije i provjere valjanosti za povećanje razine tehnološke spremnosti (TRL) izvan načelnog dokaza održivim demonstratorima tehnologije u predviđenom području primjene (tj. do najmanje TRL5). Važno je uključiti i komercijalizaciju (istraživanje tržišta, poslovni slučaj, izgledi za rast, konkurentnost, pozicioniranje prema potencijalnim konkurentima itd.) te druge relevantne aspekte regulacije, certificiranja i standardizacije (ako je relevantno), usmjerenih na tehnologiju i poslovnu ideju koje su spremne za ulaganje/investiciju.

Cilj EIC Transition projekata je sazrijevanje prijavljene tehnologije i poslovne ideje, čime se povećava njena tehnološka i komercijalna spremnost za tržište. Očekivani rezultati ovakvih projekata su inovacije spremne za ulaganje i poslovni plan. Također, potrebno je osigurati da je intelektualno vlasništvo generirano projektom formalno zaštićeno na odgovarajući način. Prihvatljivi pojedinačni prijavitelji su mala i srednja poduzeća, udružena poduzeća, novoosnovana poduzeća, istraživačke organizacije, sveučilišta ili mali konzorciji s najviše 5 partnera. Prijave se moraju temeljiti na rezultatima prihvatljivih projekata Pathfinder ili ERC Proof of Concept. Bespovratna sredstva se dodjeljuju za validaciju i demonstraciju tehnologije u okruženju relevantnom za primjenu (TRL 4-6) i razvojne aktivnosti vezane za spremnost za tržište.

Na kraju projekta prijavitelji bi trebali biti spremni za sljedeću fazu koja može biti podnošenje zahtjeva za EIC Accelerator program, licenciranje, tržišnu analizu (costumer trail) ili neki drugi put do održivosti koji bi trebao biti jasan. Prihvatljivi prijavitelji su pojedinačna mala i srednja poduzeća (uključujući spin-up i novoosnovana poduzeća) i u iznimnim slučajevima male i srednje tvrtke (manje od 500 zaposlenih). Ovdje je predviđeno mješovito financiranje (blended finance)  i to od 0,5 do 15 milijuna eura kapitalnih ulaganja, a za tehnologijski razvoj i validaciju na skali TRL 5-8 do 2,5, milijuna eura bespovratnih sredstava. Predviđeno je i bespovratno financiranje samo pod vrlo određenim uvjetima.

Prema nadolazećem višegodišnjem financijskom okviru (2021.-2027. godine)  svi pristupi EU rizičnim financijskim instrumentima provodit će jedinstveni Invest EU fond. Izuzetak su specifični financijski instrumenti Europskog vijeća za inovacije EIC  u okviru programa Horizon Europe, koji će financirati izuzetno perspektivne, ali visoko rizične projekte koji ne mogu zadovoljiti kriterije 'bankarstva' InvestEU-a. U bliskoj sinergiji s InvestEU-om, program EIC akcelerator, u svojim oblicima kombinirane financijske i kapitalne financijske potpore, financirat će projekte koje provode mala i srednja poduzeća, uključujući novoosnovane tvrtke.