Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Europski institut za inovacije i tehnologiju

Europski institut za inovacije i tehnologiju

Europski institut za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology - EIT) osnovan je 2008. godine kao neovisno tijelo koje promovira inovacije svjetske klase, održivi rast i povećanje konkurentnosti EU-a kroz integraciju trokuta znanja koji sačinjavaju istraživanje, visoko obrazovanje i inovacije. Misija EIT-a jest doprinositi održivom gospodarskom rastu i konkurentnosti Unije jačanjem inovacijskog kapaciteta svih država članica i Unije radi svladavanja glavnih izazova s kojima se društvo suočava. Administrativno središte Europskog instituta za inovacije i tehnologiju nalazi se u Budimpešti.

Europski institut za inovacije i tehnologiju usmjeren je poticanju inovacija i osnaživanju svoje potpore integraciji visokog obrazovanja u inovacijski ekosustav, posebno poticanjem poduzetničkog obrazovanja te snažne nedisciplinarne suradnje između industrije i akademske zajednice kao i prepoznavanjem perspektivnih vještina kojima će budući inovatori rješavati globalne izazove što uključuje napredne digitalne i inovacijske vještine.

EIT je uspostavio inovacijski ekosustav s više od 1200 partnera iz područja poduzetništva, istraživanja i obrazovanja kroz više od 40 kolokacijskih centara i s preko 50 % partnera iz poslovnog sektora (industrija, MSP-ovi i novoosnovana poduzeća). Rezultati EIT-a ogledaju se u više od 600 novih proizvoda i usluga, potpori više od 1250 novoosnovanih poduzeća i inovativnih pothvata, mobilizaciji vanjskih ulaganja u vrijednosti većoj od 890 milijuna eura i stvaranju više od 6000 radnih mjesta. Prve generacije od oko 1700 osoba koje su završile diplomske studije s oznakom EIT-a sada ulaze na tržište rada.

Djelovanje Instituta ostvaruje se kroz Zajednice znanja i inovacija (Knowlege and Innovation Comunity – KIC): velika europska partnerstva koja povezuju organizacije u području obrazovanja i istraživanja s poslovnim organizacijama. EIT-ovim zajednicama dodjeljuje bespovratna sredstva, prati njihove aktivnosti, podupire njihovu suradnju te širi rezultate i primjere dobre prakse.

U sklopu obrazovne komponente ZZI-jevi posebno provode aktivnosti na razini magisterija i doktorata kao i tečajeve profesionalnog usavršavanja te promiču razvoj vještina povezanih s inovacijama, unapređenje upravljačkih i poduzetničkih vještina i mobilnost istraživača i studenata te razmjenu znanja, mentorstvo i umrežavanje. Jedna od aktivnosti je i oblikovanje i provedba akademskih aktivnosti s oznakom EIT-a (EIT label).

Do sada je osnovano osam ZZI-jeva: InnoEnergyClimate, Digital, Food, Health, Raw Materials, Manufacturing i Urban Mobility.

Za razdoblje 2021. - 2027. Komisija je predložila Strateški inovacijski plan (Strategic Innovation Agenda) kojim se definiraju prioritetna područja i strategija EIT-a za sedmogodišnje razdoblje u skladu s ciljevima i prioritetima programa Obzor Europa. U sljedećem razdoblju planirana je konsolidacija postojećih ZZI-jeva u financijskom, ali i operativnom smislu pa je tako predviđeno otvorenije i transparentnije djelovanje ZZI-jeva te osiguravanje financijske održivosti. Dodatno, Regionalni program za inovacije (RIS), usmjeren na zemlje koje su skromni ili umjereni inovatori, a kojim se omogućuje privlačenje i olakšavanje integracije potencijalnih novih partnera u ZZI-jeve, postaje obvezan dio strategija ZZI-jeva. U sljedećem razdoblju planirano je pokretanje pilota sa svrhom podrške razvoju inovacijskog kapaciteta visokog obrazovanja.

Koja je uloga EIT-a u programu Obzor Europa?

EIT je u Obzor Europa uključen kao dio stupa III. (Inovativna Europa) u sklopu kojeg se očekuje iznimna interakcija s Europskim inovacijskim vijećem (EIC). Međutim, sinergijama i komplementarnostima bi trebao, u okviru ZZI-jeva, doprinijeti i svladavanju globalnih izazova iz stupa II. (Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost) i stupa I. (Izvrsna znanost) programa Obzor Europa.

EIT u Hrvatskoj

Hrvatske ustanove do sada sudjeluju u pet Zajednica znanja i inovacija:

EIT Climate KIC Croatia Hub osnovan je 2018. godine i dio je najveće zajednice znanja i inovacija za klimu s više od 450 partnera. Ovaj Hub koordinira Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), a čine ga još Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni ured za transfer tehnologije i Geotehnički fakultet u Varaždinu, Terra Hub, Zelena energetska zadruga ZEZ i tvrtka Mreža znanja d.o.o. Kratki video o tome što ovaj Hub radi možete pogledati putem poveznice ovdje. 

Cilj Hub-a je razvoj, jačanje i podrška ekosustavu za sistemsku transformaciju, koji čini jaka i dobro povezana mreža organizacija različitih sfera djelovanja duž četverostruke zavojnice - iz akademskog i znanstveno-istraživačkog sektora, iz poslovnog i proizvodnog sektora, iz javnog i upravljačkog sektora te iz civilnog sektora. Stoga je Hub središnja točka za razmjenu informacija i povezivanje kako bi se ubrzali i unaprijedili procesi koji vode do sustavne promjene prema klimatski neutralnom društvu.

Hub u Hrvatskoj dio je Regionalne sheme inovacija EIT RIS što omogućuje povezivanje s etabliranim centrima za inovacije u 14 zemalja centralne, istočne i južne  Europe, čime se osigurava paneuropski doseg EIT Climate-KIC-a. Aktivnosti ovog Huba mogu se popratiti putem LinkedIn stranice EIT Climate-KIC Croatia Hub, a kontakt adresa Huba je climatekichub@regea.org

Hub Croatia by InnoEnergy vodi Invento Capital Partners - fond za inovaciju rizičnog kapitala, a nalazi se u Zagrebu. EIT je za aktivnosti EIT InnoEnergy u Hrvatskoj dodijelio sredstva za usluge podrške poslovanju inovativnih tvrtki bez obzira na njihovu poslovnu zrelost s ciljem doprinosa transformaciji europskog energetskog sustava. EIT InnoEnergy nudi i programe poduzetničkog obrazovanja i postavlja inovacijske projekte koji okupljaju istraživače i industriju s ciljem stvaranja komercijalno održivih tehnologija. Više informacija o kontaktima dostupno je u InnoEnergy Hub Croatia PDF dokumentu.

EIT Health Hub Croatia čini Sveučilište u Zagrebu od 2019. godine i za cilj ima sudjelovanje u implementaciji EIT RIS programa u 2020. godini, razvoj lokalnog inovacijskog ekosustava uz pomoć EIT Healtha, pomoć EIT Healthu u pronalaženju najboljih talenata, poduzetnika i start-upova u našoj regiji/zemlji. Više informacija, uključujući kontakte, dostupno je na stranicama Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije.

EIT RawMaterials Hub – Regional Center Adria započeo je s djelovanjem u siječnju 2018. godine s ciljem okupljanja dionika sektora mineralnih neenergetskih sirovina iz Slovenije, Hrvatske i zemalja Zapadnog Balkana. Jedan od glavnih ciljeva Regionalnog centra Adria je umrežavanje, razmjena projektnih ideja i pružanje podrške za potencijalne nove partnere EIT RawMaterials zajednice znanja i inovacija. Za sve regionalne dionike, poslovni sektor, obrazovne institucije, istraživačke organizacije i lokalne vlasti Regionalni centar Adria predstavlja jedinstveni informativni i edukacijski centar za prijenos znanja o EIT RawMaterials, a vode ga Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geološki zavod Slovenije i Slovenski nacionalni institut za građevinarstvo. Više informacija, uključujući kontakte, dostupno je na RawMaterials Hub - Regional Center Adria portalu.

EIT Manufacturing Hub u Hrvatskoj od 2020. godine vodi Sveučilište u Zagrebu kroz Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije kao svoju jedinicu za podršku inovacijama. Hub nastoji povezivati poduzetnike i inovatore iz Hrvatske sa širom EIT Manufacturing zajednicom te im pomoći da iskoriste mogućnosti koje ta zajednica pruža. EIT Manufacturing jedna je od 9 inovacijskih zajednica Europskog instituta za inovacije i tehnologiju. Misija mu je stvoriti mrežu europskih inovatora u polju proizvodnje koja bi pridonijela podizanju vrijednosti europskih proizvoda, procesa i usluga te potaknula stvaranje globalno kompetitivne i održive proizvodnje. Vizija EIT Manufacturinga je pozicionirati Europsku uniju kao vodeće aktere na području inovacija u proizvodnji na svjetskom tržištu. Više informacija, uključujući kontakte, dostupno je na stranicama Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije.