Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Uvod

Uvod

Natječaji se objavljuju na stranici Funding & Tenders Portal na kojem se  na propisanom obrascu i u propisanoj formi do naznačenog roka elektronički podnose i prijave. Više o sustavu za podnošenje projektnih prijava možete pronaći na poveznici.

U svrhu pripreme projektnog prijedloga, na navedenoj stranici dostupni su relevantni dijelovi radnog programa koji se odnose na natječaj, pravila i uvjeti natječaja, hodogram procesa prijave i evaluacije, natječajna dokumentacija, opis postupka evaluacije i specifični uvjeti poziva kao i možebitne dodatne upute za prijavitelje te relevantni rokovi za dostavu projektnog prijedloga.

Pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni pravilima za sudjelovanje i ostali specifični uvjeti navedeni u pozivu pravo sudjelovanja ima svaka fizička i pravna osoba, bez obzira na mjesto osnivanja, kao i pravne osobe iz nepridruženih trećih zemalja ili međunarodne organizacije (uključujući međunarodnu europsku istraživačku organizaciju).