Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Europsko istraživačko vijeće

Europsko istraživačko vijeće

Cilj je Europskog istraživačkog vijeća kao dijela okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije podržati najbolje istraživače u Europi u svim znanstvenim područjima, promicati granična istraživanja (engl. frontier research) te potaknuti rad već etablirane, ali i nove generacije vrhunskih istraživača. ERC djeluje prema principima istraživanja „usmjerenih k znatiželji“ (engl. curiosity-driven research) i „odozdo prema gore“ (engl. bottom-up research) omogućavajući na taj način istraživačima da prepoznaju nove mogućnosti u bilo kojem području istraživanja. Naglasak je na financijskoj potpori inovativnih prijedloga s razrađenim kvalitetnim znanstvenim idejama i povećanju vidljivosti najboljih europskih istraživača, zbog čega se ERC projekti kolokvijalno nazivaju i znanstvenim Oskarima.

ERC općenito

ERC, osnovan 2007. godine u okviru Sedmog okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije, prvo je paneuropsko tijelo za financiranje graničnih istraživanja čiji je cilj poboljšati dinamičan karakter, kreativnost i izvrsnost europske znanosti. Misija ERC-a je da pomoću atraktivne i dugoročne financijske potpore izvrsnim istraživačima i njihovim timovima u Europi i šire omogući visokorizična inovativna istraživanja sa znanstvenom izvrsnošću kao glavnim kriterijem. To osigurava usmjeravanje sredstava u nova i perspektivna područja istraživanja uz visok stupanj fleksibilnosti. U konačnici, ERC želi učiniti europsku istraživačku bazu spremnijom za odgovor na potrebe društva temeljenog na znanju i pružiti Europi mogućnosti u graničnim istraživanjima koja su nužna za suočavanje s globalnim izazovima.

ERC financijske potpore dostupne su istraživačima svih nacionalnosti koji mogu boraviti u bilo kojoj zemlji svijeta u trenutku prijave. Međutim, ustanova domaćin (engl. host institution) mora biti u državi članici EU ili državi pridruženoj Okvirnom programu (engl. Associated Country). Prijavitelji moraju dokazati originalnost i inovativnost istraživanja te ambiciju i izvedivost prijedloga istraživanja.

U svome je djelovanju ERC autonoman, no odgovara Europskoj komisiji koja osigurava financiranje, usvaja godišnje programe rada ERC-a te imenuje članove Znanstvenog vijeća. Znanstveno vijeće ERC-a, koje čini ukupno 21 izvrsni znanstvenik iz cijele Europe, tijelo je koje donosi odluke, strategiju financiranja, dogovara godišnje programe rada, metodologiju odabira evaluatora, a osigurava i komunikaciju sa znanstvenom zajednicom. Članica Znanstvenog vijeća ERC-a je i hrvatska istaknuta znanstvenica, akademkinja, prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs.

Vrste ERC financijskih potpora

U Europskom istraživačkom vijeću postoje 3 glavne sheme financiranja:

 1. Starting Grants

ERC Starting Grants namijenjene su izvrsnim glavnim istraživačima (engl. Principal Investigators) u razdoblju karijere kada uspostavljaju vlastiti nezavisni istraživački tim ili program.

Starting Grants dodjeljuju se u iznosu od najviše 1,5 milijuna eura za razdoblje od 5 godina, a prijavitelji moraju imati akademski stupanj doktora znanosti stečen najmanje 2, a najviše 7 godina prije datuma objave natječaja. Uz to trebaju pokazati i potencijal za neovisnost u provedbi istraživanja te dokazati istraživačku zrelost.

 1. Consolidator Grants

ERC Consolidator Grants namijenjene su izvrsnim glavnim istraživačima u razdoblju karijere dok još ojačavaju vlastiti nezavisni istraživački tim ili program.

Consolidator Grants dodjeljuju se u iznosu od najviše 2 milijuna eura za razdoblje od 5 godina, a prijavitelji trebaju imati akademski stupanj doktora znanosti stečen najmanje 7, a najviše 12 godina prije datuma objave natječaja. Trebaju dokazati i istraživačku zrelost i neovisnost.

 1. Advanced Grants

ERC Advanced Grants namijenjene su izvrsnim glavnim istraživačima u razdoblju karijere kad su već postali renomirani istraživački predstavnici s priznatim istraživačkim postignućima.

Advanced Grants dodjeljuju se u iznosu od najviše 2,5 milijuna eura za razdoblje od 5 godina. Od prijavitelja se očekuje da budu aktivni istraživači sa značajnim istraživačkim postignućima u posljednjih 10 godina koji dokazuju da su izvanredni predstavnici u pogledu originalnosti i značaja njihovih istraživačkih doprinosa.

Osim glavnih shema financiranja, postoje i dvije dodatne financijske inicijative:

 1. Synergy Grants

ERC Synergy Grants namijenjene su skupini od 2 do najviše 4 glavna istraživača koji žele adresirati vrlo ambiciozan istraživački problem okupljanjem različitih vještina i resursa. Synergy Grants dodjeljuju se u iznosu do 10 milijuna eura na razdoblje do maksimalno 6 godina te ne predviđaju posebne kriterije prihvatljivosti u pogledu akademskog obrazovanja.

Prijedlozi se ocjenjuju prema kriteriju znanstvene izvrsnosti koji u slučaju Synergy Grants poprima dodatno značenje izvanrednog unutarnjeg sinergijskog učinka.

 1. Proof of concept

Financiranje ERC Proof of Concept dostupno je samo onim znanstvenicima koji su već dobili jednu od ERC financijskih potpora s ciljem daljnjeg istraživanja ideje koja se razvila tijekom provedbe ERC financijske potpore.

ERC Proof of Concept financiranje nije usmjereno na proširenje izvorne ideje istraživanja već pokriva aktivnosti u ranoj fazi pretvaranja rezultata istraživanja u komercijalni ili društveno vrijedan prijedlog, primjerice početni koraci koji prethode konkurentskom razvoju.

Sredstva se mogu koristiti za:

 • utvrđivanje održivosti, tehnička pitanja i cjelokupni smjer razvoja projekta
 • pojašnjavanje položaja i strategije za prava intelektualnog vlasništva
 • pružanje povratnih informacija o proračunu i drugim oblicima komercijalnih rasprava
 • pokrivanje početnih troškova osnivanja tvrtke

Zanimljive činjenice o ERC financijskim potporama

 • Od 2007. godine ERC je dodijelio oko 9 500 financijskih potpora iz svojih temeljnih shema pojedinim znanstvenicima sa sjedištem u više od 800 institucija u Europi.
 • Znanstvene publikacije istraživača koje financira ERC imaju sedam puta veću vjerojatnost da će biti u prvih 1 % kategorija najviše citiranih.
 • Dobitnici ERC-a osvojili su ujedno i ostale prestižne nagrade, uključujući 6 Nobelovih nagrada, 4 Fieldsove medalje i 5 Wolf nagrada.
 • Do sada je objavljeno više od 150 000 članaka u znanstvenim časopisima. Više od 6 100 članaka među prvih je 1 % visoko citiranih prema podacima Scopusa 2018.
 • Svaki primatelj ERC financijske potpore zapošljava u prosjeku 6 članova tima što doprinosi obrazovanju nove generacije izvrsnih istraživača. Trenutno više od 70 000 postdoktoranda, doktoranda i drugog osoblja radi u njihovim istraživačkim timovima.
 • Više od 70-80 % projekata procijenjenih u neovisnoj studiji napravilo je znanstveni proboj ili veliki napredak, dok je oko 25 % njih dalo doprinos koji je u porastu.

Korisni dokumenti:

CALLS 2023 – TENTATIVE DATES 
ERC radni program 2023
Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant Calls
Information for Applicants to the Advanced Grant Call
Information for Applicants to the Synergy Grant call
ERC Proof of Concept Grants
ERC classes