Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Obzor Europa

Izjava o pristupačnosti

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) nastoji, a kao tijelo javnog sektora je i obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište AMPEU-a na adresi www.obzoreuropa.hr.

Stranica www.obzoreuropa.hr kontinuirano radi na poboljšanju korištenja stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s manje mogućnosti, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan i samostalan život.

AMPEU kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.obzoreuropa.hr usklađena je u najvećoj mogućoj mjeri sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

- Manji broj elemenata nema validne deskripcije te se ponekad javlja redundancija elemenata.

Podizanje razine pristupačnosti

AMPEU će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice u najvećoj mogućoj mjeri te nastaviti primjenjivati relevantne standarde pristupačnosti mrežnih stranica u skladu sa preporukama World Wide Web konzorcija (W3C).

Također, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu te stručnjacima za primjenu IKT-a u svakodnevnom životu osoba smanjenih mogućnosti svoje djelatnike osposobljava za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 1. rujna 2021., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018./1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je analiza testiranja pristupačnosti. Testiranje je proveo Centar UP2DATE, Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja u razdoblju od 3. veljače do 11. ožujka 2021. godine. Velika većina potrebnih korektivnih radnji koje su konzultanti iz UP2DATE-a uočili su izvršene u istom periodu, a stranica se i dalje redovito ažurira.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog mjesta www.obzoreuropa.hr korisnici mogu uputiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Tel: +385 (0) 1 5557 852

Fax: +385 (0) 1 5005 699

e-pošta: ncp@ampeu.hr

Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti jest Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.