Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Evaluacija projektnih prijedloga

Evaluacija projektnih prijedloga

Projektne prijedloge ocjenjuju vanjski neovisni stručnjaci na temelju sljedećih kriterija za dodjelu:

  • izvrsnost
  • učinak
  • kvaliteta i učinkovitost provedbe

Radnim programom utvrđuju se daljnji detalji primjene kriterija za dodjelu, uključujući ponderiranje, pragove i, prema potrebi, pravila za postupanje s ex-aequo prijedlozima, uzimajući u obzir ciljeve poziva za dostavu prijedloga.

Postupak ocjenjivanja može biti jednostupanjski (standardno) ili dvostupanjski. U prvoj fazi dvostupanjskog podnošenja zahtijeva od podnositelja zahtjeva zatražit će se da predaju samo okvirni zahtjev (koji će se ocjenjivati prema samo dva kriterija za dodjelu – izvrsnost i učinak). Uspješni kandidati bit će pozvani da predaju cjelovitu prijavu za drugu fazu (koja će se ocjenjivati prema cijelom skupu kriterija za dodjelu).

Pečat izvrsnosti

Pečat izvrsnosti (Seal of Excellence - SoE) oznaka je kojom se potvrđuje kako je prijedlog podnesen na poziv prešao sve pragove evaluacije utvrđene u radnom programu, no nije mogao biti financiran zbog nedostatka financijskih sredstava dostupnih za taj poziv, ali može ostvariti pravo na potporu iz drugih izvora Unije ili nacionalnih izvora financiranja.

Nakon evaluacijskog postupka

Po završetku evaluacijskog procesa, prijavitelji će biti obaviješteni o rezultatima. Uspješni, pozitivno evaluirani prijedlozi za koje su osigurana financijska sredstva, bit će pozvani u proces pripreme Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement – GA). Ostali prijedlozi bit će upućeni na rezervnu listu ili će biti odbijeni, ovisno o rezultatima evaluacijskog procesa i dostupnim financijskim sredstvima.