Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Sustav za podnošenje projektnih prijava

Sustav za podnošenje projektnih prijava

Informacije o natječajima dostupne su na jedinstvenoj stranici Funding & Tenders Portal putem koje se i predaju projektne prijave. Više informacija o samoj stranici možete pročitati na sljedećoj poveznici: EU Funding & Tenders Portal Online Manual.

Prilikom prijavljivanja i provedbe projekata unutar Programa, potrebno je služiti se sljedećom službenom dokumentacijom dostupnom na poveznici:

 • Horizon Europe Work Programe – General Annexes
 • dio radnog programa za odgovarajuće područje
 • upute za prijavitelje za odgovarajući poziv
 • predložak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s objašnjenjima i primjerima (EU Grants AGA — Annotated Grant Agreement)

U slučaju otvorenih pitanja, prijavitelji se prilikom prijave i provedbe mogu savjetovati s odgovarajućim nacionalnim osobama za kontakt.

Prilikom prijave projektnog prijedloga, prijavitelj treba imati vlastiti ECAS račun (The European Commission's main authentication service) koji je vezan na matičnu instituciju.

Institucija treba biti registrirana na istom mjestu prije podnošenja prijave, odnosno mora imati identifikacijski kod sudionika (Participant Identification Code – PIC) te u sustavu postaviti sljedećih pet institucijskih kontakata:

 • LEAR (Legal Entity Appointed Representative) -– imenovani zastupnik pravne osobe
 • LSIGN (Legal Signatory) – pravni potpisnik
 • FSIGN (Financial Signatory – financijski potpisnik
 • PLSIGN (Project Specific Legal Authorised Signatory) - osoba koja potpisuje ugovor za konkretan projekt
 • PFSIGN  (Project Financial Signatory) - osoba koja potpisuje račune i potraživanja u ime organizacije za određeni projekt

LEAR je zadužen za sljedeće:

 • upravlja pravnim i financijskim informacijama o organizaciji
 • upravlja pravima pristupa osoba u organizaciji (ali ne na razini projekta)
 • imenuje predstavnike organizacije za elektroničko potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava (LSIGN) ili financijskih izvještaja (FSIGN) putem Funding and Tenders portala

Osim institucijskih uloga u Portalu, postoje i uloge na projektu, a odnose se na osobe koje će voditi projekt u Portalu u vidu izrade ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i izvještavanja.