Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Projektna prijava

Projektna prijava

Prijava se sastoji od:

Administrativnog dijela koji je potrebno upisati u Funding & Tenders Portal prilikom prijave – obrazac A (Part A).

Projektnog prijedloga koji se predaje na propisanom obrascu za prijavu naznačenom u elektroničkom sustavu prijave – obrazac B (Part B). Obrazac B često se sastoji od dva dijela.

Prvi dio obrasca B, ako nije drugačije naznačeno, ne smije biti dulji od 45 stranica (osim za aktivnosti koordinacije i podrške kod kojih je ograničenje 30 stranica te za akcije sufinanciranja programa kada je ograničenje 70 stranica). Ograničenje za prvu prijavu unutar drugostupanjskih prijava je 10 stranica. Drugi dio opis je kapaciteta organizacije prijavitelja.

Dodatni elementi projektnog prijedloga