Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Ravnopravnost spolova

Ravnopravnost spolova

U sklopu programa Obzor Europa uvodi se novi uvjet prihvatljivosti za prijavitelje prilikom prijave projekata. Počevši s pozivima koji završavaju u 2022. godini, sve pravne osobe koje su javna tijela, istraživačke organizacije ili visokoškolske ustanove moraju imati usvojen Plan ravnopravnosti spolova prilikom potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Europska komisija je pripremila i Smjernice za izradu Plana ravnopravnosti spolova koje su dostupne na sljedećoj poveznici

Plan o ravnopravnosti spolova treba:

  1. biti javno dostupan službeni dokument donesen od strane upravljačke strukture institucije i diseminiran na samoj instituciji;
  2. imati osigurana sredstva za pripremu, provedbu i praćenje Plana;
  3. uključivati načine prikupljanja podataka i praćenje kako bi se oblikovali ciljevi i indikatori Plana i omogućila kontinuirana procjena napretka;
  4. biti podržan kroz aktivnosti osposobljavanja i jačanja kapaciteta.

Korisnici također moraju poduzeti sve mjere za promicanje jednakih mogućnosti muškaraca i žena u provedbi aktivnosti. Više o samom Planu možete pronaći na stranicama Europske komisije.