Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Djelovanja Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Djelovanja Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Europa se trenutačno suočava s velikim društvenim, ekološkim i gospodarskim problemima koje je dodatno pogoršala kriza uzrokovana koronavirusom. Kako bi se što uspješnije oporavila, Europi je potreban snažan, dinamičan i kreativni ljudski potencijal u istraživanju s pravom kombinacijom istraživačkih i prenosivih vještina koje će odgovarati budućim potrebama tržišta rada, kroz inovacije pretvoriti znanje i ideje u proizvode i usluge za ekonomsku i širu društvenu korist.

U tom kontekstu Unija mora nastaviti ulagati svoje napore da privuče i zainteresira mlade na istraživačku karijeru, promovirati svoju privlačnost za vrhunske talente i istraživače iz cijeloga svijeta te zadržati vlastite izvrsne istraživače. Upravo su djelovanja Marie Sklodowska – Curie (MSCA), od svog osnivanja 1996. godine, glavni instrument Europske unije za doktorska i postdoktorska usavršavanja mladih i kreativnih istraživača. U prošlom programskom razdoblju, između 2014. i 2020. godine, putem MSCA financirano je 65 tisuća istraživača u Europi i šire te je financirano preko tisuću međunarodnih inovativnih doktorskih mreža i programa.

Prepoznatljivost i važnost MSCA na europskoj i globalnoj razini vidljiva je u primjeni njezinih glavnih načela:

 • Usredotočenost na izvrsnosti u istraživanju u svim aspektima, na razini istraživača, organizacije, istraživačkog prostora u cjelini, financirajući projekte od temeljnih istraživanja do inovacijskih servisa za sve grane znanosti i područja istraživanja (bottom-up princip).
 • Potpora individualnim istraživačima u svim fazama karijere omogućujući daljnje usavršavanje i razvoj karijere kroz doktorske i postdoktorske projekte.
 • Važnost fizičke međunarodne mobilnosti za istraživače uz poticanje međusektorske i interdisciplinarne mobilnosti koja omogućava istraživačima rad u vrhunskim istraživačkim skupinama i istraživačkom okruženju kao i poticanje virtualne mobilnosti kao nadopune fizičkoj mobilnosti.
 • Promicanje međunarodne i međusektorske suradnje kroz kolaborativne projekte koji omogućavaju organizacijama uspostavu strateške suradnje, inovativnih doktorskih mreža, platformu za razmjenu najbolje prakse i znanja u istraživanju u okviru i izvan Europe, u akademskom i neakademskom sektoru.
 • Temeljeno na Povelji za istraživače i Kodeksu za zapošljavanje istraživača, promiče se otvoreno, transparentno i na zaslugama temeljeno zapošljavanje istraživača te osiguranje atraktivnih uvjeta rada za poticanje radnih mjesta u znanosti, uz naglasak ostvarivanja jednakih mogućnosti i uključivosti (rodna ravnoteža te dodatna potpora istraživačima s invaliditetom).
 • Podupiranje koncepta otvorene znanosti i odgovornog istraživanja i inovacija kroz integriranje rodnih i etičkih dimenzija osiguravanjem otvorenog pristupa rezultatima istraživanja te angažiranjem društva u cjelini s ciljem promocije znanosti.
 • Promicanje održivih rezultata istraživanja u skladu s Europskim zelenim planom te ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda te doprinos predanosti Europske komisije u rješavanju klimatskih i ekoloških izazova.
 • Promicanje sinergije s europskim razvojnim i strukturnim fondovima te s drugim europskim programima i inicijativama poput Erasmus+ programa, EURAXESS inicijative.

Navedena načela MSCA ostvaruju se putem sljedećih aktivnosti:

 1. MSCA doktorske mreže koje se sastoje od konzorcijskih projekata koji formiraju doktorske programe s ciljem zapošljavanja i osposobljavanja kreativnih, poduzetnih i inovativnih doktorskih studenata.
 2. MSCA postdoktorske stipendije koje omogućavaju postdoktorandima jačanje kreativnog i inovativnog  potencijala na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku mobilnost.
 3. MSCA razmjena osoblja, uključenog u istraživanje, koja promiče inovativnu međunarodnu, međusektorsku i interdisciplinarnu suradnju organizacija iz i izvan Europe s ciljem razmjene znanja i ideja u svim fazama inovacijskog i istraživačkog ciklusa.
 4. MSCA COFUND koji omogućava sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih doktorskih i postdoktorskih programa mobilnosti s ciljem širenja MSCA načela na institucionalnu razinu.
 5. MSCA i građani koji putem Europske noći istraživača omogućuju javni angažman istraživača i promoviranje rezultata stipendiranih istraživača s ciljem stvaranje svijesti društva o radu znanstvenika i važnosti njihovih rezultata za društvo te promoviranja znanstvene karijere.

Novi europski prostor za istraživanje i inovacije temelji se na izvrsnosti, konkurentnosti te otvorenosti i usmjerenosti na nove talente. U svrhu unapređenja Europskog istraživačkog prostora, MSCA kontinuirano pridonosi jačanjem mobilnosti i slobodnog protoka znanja i istraživačkog talenta, izvrsnog osposobljavanja istraživača i jačanja ljudskog kapitala, ostvarivanja izvrsnih uvjeta istraživanja putem međunarodnih, međusektorskih i interdisciplinarnih projekata.

Poveznice na dodatne dokumente:

Biblioteka službenih dokumenata djelovanja MSCA

Izdvojeni službeni dokumenti:

Dostupni materijali nacionalnih događanja: