Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Novosti

Objavljen Izvještaj - ERA Monitoring 2023

Objavljen Izvještaj - ERA Monitoring 2023
19.02.2024.

Dostupan je Izvještaj u obliku prvog pregleda postignuća za 18 mjeseci provedbe političke agende ERA (‘Izvještaj na razini EU’) u kontekstu obnovljenog Europskog istraživačkog prostora (ERA). Ovaj izvještaj je dio novog mehanizma za praćenje ERA (EMM - ERA Monitoring Mechanism) i opisuje trenutno stanje provedbe političke agende ERA-e. Kao prvi izvještaj ovaj dokument će poslužiti kao polazna točka za buduće praćenje napretka.

Poveznica na izvještaj je ovdje.

Najznačajniji nalazi za ERA prioritet 1 su sljedeći (str. 10): Kvantitativna analiza pokazuje neujednačen napredak kroz različite pod-prioritete. Obećavajući trendovi su uočeni unutar pod-prioriteta povezanih s valorizacijom znanja i globalnim angažmanom. Ključni trend leži u značajnoj varijaciji postignuća među državama članicama, posebno za indikator povezan s istraživačkim infrastrukturama. Neujednačeni rezultati su identificirani za indikatore povezane s karijerama istraživača i mobilnosti te sustavima ocjenjivanja i nagrađivanja istraživanja, s ograničenim podacima dostupnim za uspostavljanje trendova u pod-prioritetu za otvorenu znanost.

Najznačajniji nalazi za ERA prioritet 2 su sljedeći (str. 60): Ovaj prioritet se fokusira na rješavanje izazova koje postavlja dvostruka zelena i digitalna tranzicija. U posljednjem desetljeću, došlo je do blagog porasta vrijednosti indikatora na sinergijama s sektorskim politikama i industrijskom politikom, kako bi se potaknuo ekosustav inovacija i aktivno građansko i društveno angažiranje u istraživanju i inovacijama. Indikatori povezani s izazovima na temelju ERA akcija pokazuju stagnaciju tijekom vremena, osim za alokacije proračuna vlade za R&D (GBARD - Government Budget Allocations for Research and Development), koje pokazuju značajan porast od 2019. godine. Indikatori u području sinergija s obrazovanjem i agendom EU Skills doživljavaju blagi pad. Ukupno gledano, podaci pokazuju potrebu za daljnjom podrškom kako bi se napredovalo prema definiranom prioritetu. EU je razvio moćne političke instrumente kako bi osigurao ostvarenje dvostrukih tranzicija. Ne samo da je EU moćan akter za rješavanje ovog prioriteta, već i područje HEI-a. Da bi u potpunosti ostvarile ovu ulogu, ove institucije stoga trebaju osnaživanje i podršku. Dostupni dokazi pokazuju da su institucije visokog obrazovanja vrlo posvećeni ovom prioritetu i ključne inicijative potiču ovaj proces, podržane, na primjer, kroz podgrupu ERA Foruma na Sveučilištima za ERA. Konačno, ovaj prioritet također ima za cilj povećanje društvenog angažmana u istraživanju. Indikatori pokazuju pozitivan trend u odnosu na istraživanje društvenih tema i dobru osnovnu situaciju s obzirom na povjerenje u znanost.

Najznačajniji nalazi za ERA prioritet 3 su sljedeći (str. 85): U pogledu povećanja ukupnih troškova za R&D, zemlje širenja općenito su slijedile isti trend kao i EU u cjelini, s periodom usporavanja između 2012. i 2016., a zatim uzlaznim trendom do 2020. godine. Ukupno gledano, troškovi za R&D su se povećali tijekom razdoblja 2010-2021. Unatoč ograničenoj kvantitativnoj procjeni, dokazi pokazuju snažne i rastuće političke napore za poboljšanje pristupa izvrsnosti R&I diljem EU. Na primjer, program Obzor Europa poboljšava suradnju između zemalja širenja (widening countries). Slično kao i za druge ERA prioritete, postoji neravnomjernost između zemalja i regija u EU u pogledu postignuća u R&I. Stoga se preporučuje inkluzivniji pristup koji podržava sve države članice EU prema poboljšanju svojih sustava R&I i postignuća. Kako bi se dalje podržalo smanjenje regionalnih razlika i uključivanje zemalja širenja, ključni omogućujući faktor leži u jačanju institucija visokog obrazovanja putem poticanja izgradnje kapaciteta, nadogradnje i prekvalifikacija istraživača. Kao što je već spomenuto, kako bi se postigao ovaj ERA prioritet, program Obzor Europa igra ključnu ulogu podržavajući različite projekte kroz program rada WIDERA i COST akcije.

Najznačajniji nalazi za ERA prioritet 4 su sljedeći (str. 96): cilj ovog prioriteta je promovirati ulaganje u inovacije i istraživanje kako bi se jamčio dugoročni razvoj ekosustava. Ovaj prioritet uključuje tri različite akcije povezane s procesom identifikacije, promatranja i implementacije ERA-e. Međutim, minimalni broj potrebnih obveza nije postignut u dvije aktivnosti, stoga ERA prioritet 4 trenutno uključuje samo Akciju19: Uspostaviti učinkovit i efikasan mehanizam za praćenje ERA-e. Kvantitativni indikator dostupan za ovaj prioritet, udio javnih troškova za R&D financiranih od strane privatnog sektora, doživio je blagi pad tijekom razdoblja 2010-2020.

Više informacija dostupno je na poveznici na ERA platformu koja se nalazi ovdje.

 

Novosti

Povezane novosti

Otvoreno Europsko natjecanje u društvenim inovacijama (EUSIC) za 2024. godinu
24.tra.2024.

Otvoreno Europsko natjecanje u društvenim inovacijama (EUSIC) za 2024. godinu

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Iliana Ivanova pokrenula je Europsko natjecanje u društvenim inovacijama (EUSIC) za...
Više
Objavljen novi poziv za područje Klastera 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo u 2024.
23.tra.2024.

Objavljen novi poziv za područje Klastera 2 – Kultura, kreativnost i...

Europska komisija usvojila je 17. travnja 2024. izmjene radnih programa Obzora Europa, čime je u radni program za područje Klastera 2. – Kultura,...
Više
OSCARS online sesije „Pitaj me bilo što“
24.tra.2024.

OSCARS online sesije „Pitaj me bilo što“

OSCARS prvi otvoreni poziv za projekte otvorene znanosti je trenutno otvoren za prijave s rokom 15. svibnja ove godine. Kako bi dodatno pojasnili...
Više