Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Misije

U okviru procesa strateškog planiranja budućeg Okvirnog programa EU za financiranje istraživanja i inovacija Obzor Europa (engl. Horizon Europe) uvodi se značajna novina vezana uz pokretanje misija (engl. missions). Europska komisija nastoji pokrenuti manji broj misija koje za cilj imaju ponuditi rješenja za neke od najvećih društvenih izazova s kojima se suočava naš svijet. Misije će stoga imati važnu ulogu u ostvarivanju EU prioriteta kao što je primjerice Europski zeleni plan (engl. European Green Deal) i Europski plan za borbu protiv raka (engl. Europe's Beating Cancer Plan).

Misije

Misije su sastavni dio okvirnog programa Obzor Europa koji započinje 2021. godine (programirane u sklopu drugog stupa Globalni izazovi i industrijska konkurentnost) te predstavljaju široki portfelj djelovanja kojima se u određenom roku nastoji postići poduzetan i poticajan te mjerljiv cilj s učinkom na društvo i donošenje politika koji je ujedno važan za znatan dio europskog stanovništva i široki krug europskih građana. Misijama se nastoji bolje povezati istraživanje i inovacije EU-a s potrebama društva i građana, uz veliku vidljivost i učinak. Stoga Komisija želi uključiti Europljane u osmišljavanje i izradu misija kojima će ispuniti njihova očekivanja i potrebe.

Područja u kojima će se provoditi misije:

Za pojedine su misije zadužene nacionalne osobe za kontakt nadležne za klastere kojima misije tematski pripadaju.

Za svako od ovih pet područja uspostavljeni su Odbori za misije (svaki se sastoji od 15 neovisnih stručnjaka), čiji je zadatak osmisliti pojedine misije i upravljati njihovom provedbom. Imenovani su i nacionalni predstavnici u podskupinama Programskog odbora u sjeni strateške konfiguracije Obzora Europa za misije u pet područja koji predstavljaju sponu između Odbora za misije i zemalja članica. Zadaće predstavnika su identificirati i predložiti glavna događanja na nacionalnoj razini te osigurati učinkovitu komunikaciju i koordinaciju između ministarstava i dionika u vlastitim zemljama. Od rujna 2019. godine održavaju se redoviti sastanci Odbora za misije, kao i redoviti sastanci te interakcija članova Odbora za misije s Programskim odborom u sjeni i podskupinama.

U lipnju 2020. godine Odbori za misije predstavili su prve prijedloge misija, a tijekom ljeta diljem Europe održana su brojna virtualna događanja kako bi se saslušali prioriteti građana. Konačne preporuke Odbora za misije predane su Europskoj komisiji na Europskim danima istraživanja i inovacija (engl. European Research and Innovation Days) koji su održani od 22. do 24. rujna 2020. godine (u Bruxellesu i virtualno). Komisija će krajem 2020. godine objaviti koje su misije odabrane i koje će krenuti u provedbu u 2021. godini. Svaka misija imat će specifičan vremenski okvir i proračun. Na temelju iskustva iz prve dvije godine, u kasnijim programima rada mogli bi se povećati broj i raspon misija. Iako se očekuje da će Unija dodjeljivati potporu za misije najdulje 10 godina te će se ta potpora redovno preispitivati (u okviru ciklusa radnog programa), vremenski okvir za postizanje očekivanog učinka misija mogao bi premašiti taj rok.