Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

COST program

COST program

COST (engl. European Cooperation in Science and Technology) je najstariji europski program, uspostavljen 1971. godine, koji promiče suradnju među znanstvenicima, razvoj novih ideja i inicijativa te uspostavu mreža između znanstvenika, ali i nevladinih organizacija kao i malih i srednjih poduzeća. COST program danas čini ukupno 38 zemalja te jedna pridružena zemlja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koordinira aktivnostima COST programa u Hrvatskoj, a kroz nacionalnog COST koordinatora te COST delegata.

COST program stavlja naglasak na aktivno uključivanje istraživača iz svih zemalja Europske unije kao i uključivanje istraživača iz svih susjednih i međunarodnih partnerskih zemalja. Misija COST programa jest pružiti mogućnosti umrežavanja znanstvenika i inovatora s ciljem jačanja europske perspektive za rješavanje znanstvenih, tehnoloških i društvenih izazova. Upravo misija COST programa podrazumijeva i tri strateška prioriteta:

  1. Promicanje i širenje izvrsnosti
  2. Poticanje interdisciplinarnih istraživanja
  3. Osnaživanje mladih istraživača i inovatora

Također, COST podrazumijeva stvaranje istraživačkih mreža – COST akcija, a karakterizira ih bottom up pristup, interdisciplinarnost i otvorenost. COST akcije omogućuju istraživačima i inovatorima dijeljenje ideja, znanja i iskustva, a isto je moguće ostvariti kroz sudjelovanje u radnim grupama, treninzima, kratkim znanstvenim posjetima, konferencijama te seminarima. COST akcije, u prosjeku, traju do četiri godine, a prijave u akcije moguće su tijekom cijelog trajanja akcija, osim u posljednjoj godini. Prednost prilikom nominacija ostvaruju istraživači koji su sudjelovali u pisanju projektnih prijedloga kao sekundarni predlagači. Nominacije u akcije vrše se od strane COST nacionalnog koordinatora, osobe koju imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nadležno tijelo državne uprave Republike Hrvatske. Glavna uloga nacionalnog koordinatora jest održavati ulogu posrednika između nacionalne znanstvene zajednice, predstavnika industrije i nevladinih organizacija i COST programa. Osim navedenog, COST nacionalni koordinator potvrđuje sudjelovanje zainteresiranih dionika u COST akcijama, vrši nominacije zainteresiranih dionika u svojstvu članova i zamjenskih članova Upravnog odbora, prihvaća Memorandum o razumijevanju (engl. Memorandum of Understanding) pojedine akcije, a u kojoj nacionalni dionici planiraju sudjelovati. Osim navedenoga, nominira zainteresirane nacionalne dionike u takozvani review panel COST programa.

Informacije o COST programu, aktivnostima u okviru istoga, novoodobrenim akcijama i/ili načinima prijave moguće je zatražiti i putem e-mail adrese: cost_CNC@mzo.hr 

Sve informacije o COST programu moguće je pronaći na cost.eu portalu.